Perakende

İbrahim Haluk Erden

Faydam Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdürü

Facebook : -

Twitter : -

Website : -