Web Sitelerinde Kullanılan Çerezlere Yönelik Verilen Cezalar, Firmaları Çerez Yönetimine Odakladı!

Web Sitelerinde Kullanılan Çerezlere Yönelik Verilen Cezalar, Firmaları Çerez Yönetimine Odakladı!

KVK Kurulu (Kişisel Verileri Koruma Kurulu), web sitelerinde kullanılan çerezlere yönelik hazırladığı ‘Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’ i, 20 Haziran’da web sitesinde yayınladı.

Kurulun çerezler hakkında detaylı bilgiler sunduğu bu rehberde; çerezlerin tanımı, çerez türleri, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilişkisi, açık rıza işleme şartları, yurt dışına aktarım, uygun aydınlatma şartları ve çerezlere dair dikkat edilmesi gereken kurallardan söz edilmekte. Firmalara, ne yapmaları gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Çerez Politikası Denetimleri Arttı

Kurul yayınladığı rehberde, web sitelerinde çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinin; kanun kapsamındaki yükümlülüklere tabi olduğunu ve bu yükümlülüklerin ihlali durumunda idari yaptırımlar uygulandığını vurgulamıştır. Her geçen gün artan denetimlerde, uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak adına; web sitelerinde işlenen tüm verileri kayıt altına almak ve olası şikâyet durumlarında ispat yükümlülüğünü yerine getirmek gerekmektedir.

Bir Şirket 800.000 TL Para Cezası Ödedi

KVK Kurulu bir şirkete, çerezler yoluyla işlenen veriler konusunda hatalı ve hukuka aykırı uygulamalar sebebiyle, 800.000 TL idari para cezası verdi. Son dönemlerde sıkça konuşulan ve uzun bir süre daha konuşulacağa benzeyen bu karardan sonra; çerez konusunun önemi fark eden firmalar, web sitelerinde çerez yönetimi yapmak için hızla arayışa geçtiler.

Cezalardan Korunmak İçin Ne Yapmalı?

Kurulun verdiği cezalardan korunmak için; ziyaretçileriniz ve web siteleriniz arasında izne ve bilgilendirmeye dayalı çerez yönetimi yapmalısınız. Açık rızanın özgür iradeyle verilmesi durumu yaratmalı, ziyaretçilerinize onay tercihlerini rahatlıkla değiştirebilecekleri paneller sunmalısınız. Çerezler yoluyla işlenen veriler hususunda, ziyaretçilerinizi ayrıntılı bir şekilde aydınlatmalısınız. Web sitenizde çerezler yoluyla veri işliyor ve cezalardan korunmak için bir yol arıyorsanız; Mobildev’ in çerez yönetim servisi Cookie Management ile tanışarak, GDPR ve KVKK yasalarına uygun çerez yönetimi yapmaya başlayabilirsiniz.