Verimlilik, rekabet ve büyüme

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme. Beraber çalışmaksa gerçek başarıdır. Henry Ford

Sürdürmek asıl olan aslında. Elde etmek zor! Başarmak önemli! Bu etkenlerin bir arada olması söz konusu üçlüyü zor bir üçgen haline getirebilmektedir. Zorluklarla da dolu olsa yakalanan başarı artık daha çok konuşulur olmuştur günümüzde ve sektörümüzde. Eskiden atılan desteksiz vaatler ve uçuşan hayaller, yerini çok uzun zamandır analizlere ve tecrübeye bıraktı ve bırakmaya da devam ediyor. Bu nedenle bir iş sanatı olarak kabul ediliyor perakendecilik. Bu bağlamda bakan ve ele alanların yaptıkları, kullandıkları yöntemleri ile elde ettikleri başarıları örnek alınıyor veya örnek gösteriliyor. Bir başka biçimde esin kaynağı olabiliyor bazen ve yeni gelişmelere sahne oluyor. Sonuçta kazananlar ve kaybedenler oluyor doğal olarak. Kaybetmekte işin doğasında var elbette. Kaybetmekten de çıkarılabilecek dersler oluyor ve bunun yapılması da gerekiyor zaten. Günümüz perakendeciliğinde alınacak dersler konusunda da bir o kadar örnek var. Amaç ister ders çıkarmak olsun isterse de örnek almak, sektörümüzde de her sektörde olduğu gibi sayısız örnek var. Verimlilik, uzun bir süredir çok daha iyi analiz edilmeye başlandı. Azalan karlılık ve artan rekabet bunun nedenleri içerisinde yer aldı. Daha önceki yazılarımın birinde (Daha az çalışan daha çok verimlilik mi?) çalışanların verimliliğine değinmiştim. Elbette ki çalışanların verimliliği esas alınan konuların başında yer almaktadır. Örneğin, mağazadaki bir balık reyonunun verimliliği, bu bölümde çalışan kişinin etkinliğinin ölçülmesi ile başlar. Ancak kişinin etkinliği satışlara olumlu yansıması gereken bir sürecin başlangıcıdır. Çalışan kişi iyi olmadığında değiştirilir. Çalışan kişi iyi ama satışlarınız istediğiniz düzeyin çok altında ise, bu kez çeşitli analizler devreye girmelidir. Aslında bu analizler sürekli yapılmalıdır. Bu bölümde ise değinmek istediğim husus ise mağaza ve bölümleri üzerinde yer almaktadır. Bu konuda aysbergin üstünde verimsizlik nedeni ile kapatılan mağazalar yer almakla birlikte, mağazaların bölümlerinin ve bölümlerin analizleri yer almaktadır. Balık örneğinde olduğu gibi, söz konusu reyon mağazada yeterli ciroya ulaşamamış olabilir. Mağaza grubu bu konuda uzmanlaşmış olmayabilir. Satın alma, dağıtım, bölüm merchandisingi, maliyet ve karlılık analizleri vb. ilk akla gelenlerdir. Ya da grup bu konuda deneyimlidir ancak lokasyondan kaynaklanan problemler neticesinde bu sonuca ulaşabilmektedir. O zamanda söz konusu bölüm mağaza içinden kaldırılmaktadır. Bu konudaki örnekleri artırmak mümkündür. Önümüzdeki dönemlerde mağazacılık, daha fazla verimlilik odaklı ve giderek daha fazla uzmanlaşmayı bünyede barındıracaktır. Bu zaten yapılmıyor mu? Elbette evet. Herkes bu konuda daha fazla enerji harcamak zorunda kalacak diyorum. Perakendecilik artık her yönüyle uzmanlaşmayı gerektirdiğinden, stratejilerin ve taktiklerinde buna paralel ele alınmasını gerektiriyor. Bu hususu önümüzdeki dönemlerde bazı birleşmelerin ve satın almaların devam edeceğinin göstergesi olarak yorumluyorum. Sürdürülebilir büyüme. Yerel Zincirler Buluşmasının bu yılki ana teması da sürdürülebilir büyüme üzerine kuruluydu. Perakende sektöründeki büyüme artık her taraftan görülür hale geldiğinden bence iyi bir tema olarak yer aldı. Perakende Bilgi Evi tarafından 1 Şubat 2006 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Zincirler Tartışıyor organizasyonundan bu yana, yapılanlara ve yaşadıklarıma baktığımda gözle görülür onlarca konu ve detay var. Heyecan halen var. Umarım hep olur. Artan bir güç de var. Son yapılan organizasyonda bu elle tutulur haldeydi. 1 Şubatın heyecanın elle tutulur olduğu gibi. Sürekli ve gelişerek büyüyen bir sektörden tüm perakende sektörü olumlu olarak etkilenecektir. Rekabete gelince, tüm bu süreçlerde zaten var ve olacak da. Ancak rekabetin geri planda kaldığı veya unutulduğu bir organizasyon, birleşmeleri yaşayabiliyor ve yaşatılabiliyor. Sürdürülebilir başarılar dilerim...