Tüketici güveni yüzde 2.7 düştü

Tüketici güveni yüzde 2.7 düştü

Ekonomik güven endeksi ocak ayında 97.1 iken, şubat ayında yüzde 0.5 oranında artarak 97.5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre şubat ayında yüzde 0.3 oranında artarak 106.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3.4 oranında artarak 98.5 değerini aldı.

 

 

İnşaat güven endeksinde düşüş yüzde 5.7

 

 

Tüketici güven endeksi şubat ayında yüzde 2.7 oranında azalarak 57.3 değerini, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.0 oranında azalarak 102.9 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5.7 oranında azalarak 74.5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.