Toplumda ikinci el ürün satın alma eğilimi özellikle bilgisayar ve beyaz eşyada diğer kategorilere göre daha yüksek

IPSOS ARAŞTIRDI, İŞTE ORANLAR…

Toplumda ikinci el ürün satın alma eğilimi özellikle bilgisayar ve beyaz eşyada diğer kategorilere göre daha yüksek

Ipsos tarafından gerçekleştirilen  Anti Kriz Monitörü Araştırma  verilerinden derlenen bülten içeriğinde bu hafta; toplumda bireylerin son bir sene içinde bir dayanıklı tüketim ürünü alıp almadığı, son bir ay içinde ise bu oran nedir, ikinci el ürün satışında durum ne hangi kategorilerde yüksek, hangi kategorilerde düşük? Satın alma yapmaktan vazgeçenlerin ya da erteleyenlerin oranı ne gibi başlıklarda bireylerin ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

SON 1 SENE İÇİNDE TOPLUMUN %46’SI DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNÜ ALMAMIŞ. SON 1 AYA BAKILDIĞINDA İSE HER 10 KİŞİDEN 6’SININ BU KATEGORİLERDE BİR ÜRÜN ALMADIĞI GÖRÜLÜYOR. Akıllı cep telefonu gerek son bir sene gerekse de son bir ay içinde en çok alınan ürün. Diğer kategoriler arasında ise son bir sene içinde sadece küçük ev aletleri ve beyaz eşya alımı %10 üzerinde. Diğer kategorilerin ise alımları daha düşük.  Son bir ay içinde ise akıllı cep telefonu hariç diğer tüm ürünlerin satın alımı %10’un altında.

2. EL TERCİHİ BAZI KATEGORİLERDE OLDUKÇA YÜKSEK

Kategoriler göre farklılık gösterse de son 1 ay içinde satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görülüyor. Tablet /pc kategorisinde 2. el satın alımı %35 seviyesinde. Beyaz eşyalarda da 2. el tercihi oldukça yüksek (%29). TV de ise 2. el tercihi daha düşük olsa bile yine de %15 seviyesinde.

CEP TELEFONLARINDA 1. EL VE DAHA İYİ MARKA/ MODEL ALIMI GÖRÜLÜYOR. Son 1 ay içinde cep telefonu alan bireylerin %73’ü birinci el ürün tercih ederken 2. el tercihi %27... Çoğunluğun bu yeni satın alımlarda kullandığı marka veya modelden daha iyi bir marka veya modele geçiş yaptığı görülse de daha alt marka veya modele geçen kişilerin oranı %35. 

SON 1 AY İÇİNDE YAKLAŞIK HER 10 KİŞİDEN 2’Sİ DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMAKTAN VAZGEÇMİŞ. Tüm ürünler için satın almaktan vazgeçenlerin oranı benzer seviyede. Akıllı cep telefonu, küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde ürün alımın erteleyenlerin oranı daha yüksek.

ÖNÜMÜZDEKİ BİR AY İÇİNDE DE BU KATEGORİLERİ SATIN ALIM NİYETİ ÇOK DÜŞÜK. Tüm ürün kategorilerinde satın almayı düşünenlerin oranı %10’un altında. Yaklaşık her 10 kişiden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini söylüyor. Bu oran akıllı cep telefonunda %35 ile en yüksek seviyede. Ama genel olarak bıkıldığında zaten bireylerin bu kategorileri satın almayı planlamadıkları söylenebilir. 

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu : Az sayıda istisna hariç pek çok ülkenin (elbette herkes için kendi ölçülerinde değişen şekilde) yüksek enflasyon ile mücadele ettiği bir dönemden geçiyoruz. Son yıllarda yüksek enflasyonun ekonomik durgunluk-küçülme ile birlikte seyrettiği duruma stagflasyon dendiğini de öğrendik. Gelişmiş ekonomilerin de dahil olduğu bir çok ülke stagflasyonun eşiğinde. Ülkeler için dış ticaret elbette çok önemli, ancak iç tüketim de ekonominin durgunluğa girip girmemesi açısından kritik. Önemli iç tüketim kategorilerinden biri de dayanıklı tüketim ürünleri. Bu kategorideki ürünlerin çoğu hızlı tüketim ürünleri gibi günlük yaşamsal ihtiyaçlara yönelik olmadığı için tüketicilerin ekonomik güçlerine ve ekonomiye güvenlerine yönelik iyi bir gösterge özelliği taşıyabiliyor. Yani özetle tüketicinin ekonomik gücü yeterli ise ve harcama yapacak güvene de sahipse görece yaşamsal olmayan ihtiyaçlara, mesela dayanıklı tüketim mallarına yönelebiliyor. Bu tutumun zayıflaması ise ekonomik durgunluğun ilk işaretleri olabilir. Mevcut koşullarda 2.el ürün almak bir çözüm haline gelmiş. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi satın alan on kişiden üçü bu ürünü 2.el almış. 

Dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik araştırmamızda dikkat çeken iki bulgu var; ilki son bir ay içinde bu kategoride bir satın alma yapmamış olanların %30 ile %45 arasında değişen bir kısmı aslında satın alım yapmaya niyetli iken ertelemiş veya tamamen vazgeçmiş. İkinci bulgu ise önümüzdeki 1 ay içinde satın alma niyeti olanların oranının ürüne göre (cep telefonunda) maksimum %9’a ancak ulaşması. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi daha temel ihtiyaç diyebileceğimiz ürünlerde bile satın alma niyeti olanlar ancak %5. İhtiyacı, niyeti olup da gelecek 1 aydan ileri tarihe ertelemiş olanlar da %25-30 arasında değişiyor.

Araştırmamızın yapıldığı son 1 ay içinde dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik bir talep zayıflamasının başladığını söylemek çok yanlış olmaz. Bu da tüketicinin ekonomik gücünün ve güveninin aşındığının bir işareti. Temmuz ayındaki memur, emekli ve asgari ücretli maaş zamlarının bu kategoriye bir canlanma getirip getirmeyeceğini ise önümüzdeki ay ve sonrasında göreceğiz” dedi..

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Bu dosyada paylaşılan veri ve bulgular Ipsos tarafından gerçekleştirilen ANTİKRİZ MONİTÖRÜ çalışmasından derlenmiştir.

  • Ipsos Anti Kriz Monitörü: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır…