Sanayide kapasite kullanım oranı temmuzda arttı

Sanayide  kapasite kullanım oranı temmuzda arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine yükseldi.

Oranlar, 2021 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1698 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Dayanıksız tüketim mallarında KKO yüzde yüzde 72,4’ten yüzde 73,5’e yükselirken, dayanıklı tüketim mallarında oran yüzde 78,5’ten yüzde 77,2’ye geriledi.

Yatırım mallarında oran yüzde 72,2’den yüzde 70,2’ye gerilerken, ara mallarında yüzde 79,8’den yüzde 80,0’e çıktı.