Nebim V3 Paylink, mağazada alışveriş deneyimine hız getiriyor

Nebim V3 Paylink, mağazada alışveriş deneyimine hız getiriyor

Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncüşirketi Paynet ile köklü yazılım üreticisi Nebim Yazılım, önemli bir işbirliğine imza atarak Paynet’in sunduğu Paylink uzaktan ödeme çözümü ile Nebim V3 POS’uentegre etti. Nebim V3 POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu, tüketicinin mağazaiçinde limit sınırı olmadan temassız, taksitli ve güvenli ödeme yapmalarınımümkün kılıyor. İşletmelerin iş süreçlerini ve müşteri memnuniyetiniiyileştirirken kârlılığını artırıyor, maliyetlerini azaltıyor.

COVID-19 pandemisiyle birlikte hijyen hassasiyeti ve sosyal mesafe kaygısı yükselirken,tüketici davranışlarında önemli bir değişim yaşadı. Özellikle temassız ve mobilödeme ihtiyacı arttı. Öte yandan tüketiciler kredi kartları kullanımında daha fazla taksiteyönelmeye başladı.

Rakamlarda tüketici davranışlarındaki bu değişimi net olarak gözler önüne seriyor. BKMverilerine göre 2020 yılında temassız ödemeler 2,5 kat artarken mağaza içinde her5 ödemeden 2’si temassız yapıldı. Dünya genelinde önümüzdeki birkaç yılda damobil ödemenin hızla artması bekleniyor. Allied Market Research’ün yaptığı sonçalışmaya göre 2019 yılında 1,48 trilyon dolarlık hacme sahip olan mobil ödemepazarı, önümüzdeki 6 yılda 12,06 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak. eMarketer’inyaptığı başka bir araştırma da 2020 yılında 1 milyar olan mobil ödeme kullanıcısayısının 2023 yılında 1,31 milyar kişi olacağını belirtiyor.

Ödemesistemlerinde Türkiye’nin öncü şirketi Paynet de uzaktan ve temassız ödemelerkonusunda birçok çalışma gerçekleştiriyor. Sektörde ilk kez link ile uzaktan ve temassız ödeme yapılmasını sağlayan“Paylink” çözümünü 2015 yılında üye işyerlerinin kullanımına sunan Paynet’inpandemi döneminde Paylink üzerinden aldığı ödemeler 3 katına yaklaştı. Temassızödemelerin de hızlı bir artış yaşadığı bu dönemde Paynet, Türkiye’nin köklüyazılım üreticilerinden Nebim Yazılım ile önemli bir iş birliğine imza atarak, mağazalardaperakende satışta yaygın kullanılan Nebim V3 ile Paylink Mobil ÖdemeEntegrasyonunu geliştirdi. Şirket bu sayede, tüketicilerin hijyen ve sosyal mesafekaygılarını gideriyor, minimum temasla maksimum konforlu bir alışveriş deneyimisunuyor.

NebimV3 POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu ile markalar mağaza içerisinde herhangibir yerde, kasada, reyonda veya kabinde müşterilerinin hızlı ve güvenli birşekilde ödeme yapabilmelerini sağlıyor. Kasada tüketicinin kuyruk beklemesine gerekkalmadan ödeme yapmasını sağlayan bu yenilikçi çözüm, tüm banka kartlarınataksit imkânı sunuyor, üstelik temassız ödemelerde limit kavramını ortadankaldırıyor. Tüketiciler kredi kartları yanlarında olmasa dahi mobilcihazlarıyla ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.Türkiye’de bir ilk olarak yine tüketiciler, mağaza içerisinde dahi PayPass veyaMasterpass gibi kart saklama altyapılarında kayıtlı kartlarıyla anındaödemesini tamamlayabiliyor.

İşletmelertek bir anlaşmayla tüm bu fırsatlara bir arada ulaşabiliyor. Marka, franchiseve bayiler arasındaki nakit akışını düzenleyerek, ödeme sırasında tarafların kazançlarınıda anlık olarak dağıtabiliyor. Nebim V3 POSPaylink Mobil Ödeme Entegrasyonu her ölçekten işletmeye ekstra zaman vemaliyete katlanmadan yenilikçi çözümlere ulaşma fırsatı sağlıyor.

Yepyeni bir ödeme deneyimi sunuyor

NebimV3 POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu kullanan işletmelerde tüketici, ceptelefonu üzerinden, banka cüzdan uygulamaları veya kredi kartlarıyla alışverişyapabiliyor. Paynet altyapısında var olan banka sanal POSlarına tek noktadanulaşabilen işletmeler, bankalarla tek tek anlaşma yapmadan tüm banka kartlarınataksit yapabilir hale geliyor. Nebim V3 POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu, ayrıcatüketiciyi tek bir karta bağlı ödeme yapma zorunluluğundan kurtarırken, çokluödeme seçeneği ile sepet terk oranlarını en aza indiriyor. Tüketicinin temassızlimitlere bağlı kalmayarak özgürce alışveriş yapmasına imkân tanıyarak, sepetortalamasını artırıyor. Sunulan pürüzsüz ödeme deneyimi, işletmelere ciroartışı ve müşteri memnuniyeti olarak yansıyor.

Paynet,perakendecilerin mobil uygulama ve e-ticaret altyapısına da entegre olarak işletmeleretek bir platform üzerinden kampanya sunma şansı da tanıyor. Tüketicinin kartlarınımarka özelinde saklayarak, tüm satış kanallarında bütünleşik bir deneyimsunuyor, kişiye özel fırsat ve teklifler tasarlamasına olanak tanıyor. Tüm buuygulamalar, rekabetin yoğun olduğu perakende pazarında müşteri sadakatiniartırmaya destek oluyor.

Temassız, kolay ve hızlı alışveriş

Türkiye’dede önümüzdeki birkaç yıl içinde perakendede en yüksek alışveriş hacmini yaratacğıdüşünülen 20,6 milyon kişilik Z kuşağı, mobil alışverişi tercih ediyor. Mobilalışverişin hızla yaygınlaştığı günümüzde tüm işletmelerin bu ihtiyaca yanıtvermesi gerektiğini belirten Paynet CMO’su Serra Yılmaz, “Nebim V3 POS PaylinkMobil Ödeme Entegrasyonu, perakendecinin; mağaza, e-ticaret ve markaya özelmobil uygulaması gibi farklı satış kanallarında, aynı ödeme deneyimini sunabilmesinisağlıyor. Özellikle pandemi ortamında temassız alışverişe yöneliş hızlaartarken kredi kartlarında temassız alışveriş tutarının 250 TL ile sınırlıolması ve bu tutar üzerinden taksitlendirme yapılamaması Nebim V3 Paylink’inkarşıladığı kritik bir ihtiyaç. Türkiye’nin öncü yazılım şirketlerinden NebimYazılım ile birlikte geliştirdiğimiz bu çözümle tüketiciler, alışverişin tutarıne olursa olsun ödemelerini kendi cep telefonlarıyla temassız limiti olmadantaksitli olarak gerçekleştirebiliyor. Üstelik ister cep telefonlarına gelen birsms ile ister Paynet altyapısında bulunan bankacılık uygulamalarıyla isterlersekayıtlı kartları ile tek tıkla…”diye ekliyor.

Müşteri deneyimini iyileştirecek

Nebim’lebirlikte geliştirilen bu ürünle özellikle müşteri deneyimini de iyileştirmeyihedeflediklerini ifade eden Serra Yılmaz, “Müşteri deneyimindeki 1 puanlıkiyileşme ciroda dramatik bir artışa neden oluyor. Ödeme alışveriş deneyiminin enönemli parçası. Yaşanan iyi bir deneyimin sepet ortalamasını artırdığınıbiliyoruz. Türkiye’de perakendede kullanılan ilk çok kanallı ödeme deneyiminiyaratıyoruz. Nebim V3 POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu ile müşterinin kasakuyruklarında beklemesi gerekmiyor. Markalar bu çözümle mağaza içinde; kasada, reyonda sırayagirmeye gerek kalmadan ödeme alarak, tüm platformlarda benzer bir alışveriş deneyimiyaşatabiliyor. PaynetPaypass ve Masterpass gibi kart saklama çözümleri ile beraber markalarınmüşterilerine özel kişiselleştirilmiş kampanyalar kurgulamasını sağlamayıhedefliyoruz. Bu da hem müşteri memnuniyetini hem sadakatini artıracak” diye belirtiyor.

İşletmelere fırsat eşitliği sunuyor

Çözümhem büyük ölçekli işletmeler hem KOBİ’ler tarafından kullanılabiliyor. Nebim V3POS Paylink Mobil Ödeme Entegrasyonu’nun hızla tüm işletmelerde yaygın şekildekullanılmasını hedeflediklerini söyleyen Nebim Yönetim Kurulu Üyesi MuratDemiroğlu, “Nebim V3’ün çok geniş bir kullanıcı kitlesi var. Nebim V3 hembir ERP olarak Türkiye’nin önde gelen perakende markalarının merkezlerindeyaygın olarak kullanılıyor hem Türkiye’de bu firmaların on binlerce zincirmağazasında Türkiye’nin fonksiyonel olarak en zengin perakende satış yazılımıolarak tercih ediliyor. Ayrıca, perakende alanında faaliyet gösteren binlerceKOBİ’nin mağazacılık yazılımı olarak da kullanılıyor. Paynet ilegerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ve entegre çözüm sayesinde, tüm Türkiye’de,çok geniş bir kullanıcı kitlesine mağazada mobil ödeme yöntemlerini hızla fiilikullanıma alabilecekleri pratiklikte sunmuş oluyoruz. Pandeminin de etkisiyleyaygınlaşmasını ümit ettiğimiz temassız ödeme alanında, dönemin gerektirdiğiüzere, hazır bir çözüm sunmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu çözümünyaygınlaşmasına paralel olarak önümüzdeki dönem Nebim V3 ve Paylink entegrasyonunayatırım yapmaya devam etmeyi ve kullanıcılara alternatif ödeme yöntemlerisunmayı da hedefliyoruz” diyor.