Kasa ve Ritim

İnsanları etkilemek için en önemli araç gülümsemektir. Dale Carnegie

Perakendecilikte özellikle de süper ve hipermarketlerde kasiyerlerin önemi, herkes açısından kabul gören temel konuların başında gelmektedir. Elbette ki diğer tüm görevlerde önemlidir ve önemini korumaktadır. Ancak kasa hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar veya olumsuzluklar müşteriler üzerinde çok önemli etkiler bırakmaktadır! Beklentileri karşılamak, ama nasıl? Günümüz perakendeciliğinde, müşteri beklentileri her geçen gün artıyor ve artacak da. Bu artışa cevap verebilmek, biz perakendecilerin en temel görevleri içerisinde yer almaktadır. Ancak herkes tarafından bilinen bu gerçeğin, bu görevi yapan kişilerce de bilinmesi ve uygulanması çok önemlidir! Bu bağlamda konuya hem kasiyerler hem de müşteriler açısından yaklaşalım.Günümüz kasiyerlerinin temel özelliklerinden bazıları; Güler yüzlü olmak Hızlı ve dikkatli olmak Uygun ses tonu ve beden dili kullanmak Dayanıklı ve sinirlerinin sağlam olması Müşteri diyaloglarında iyi olması Sakin olmak Hırsızlık, tırnakçılık vb. olaylarda deneyimli olmak ve nasıl davranacağını bilmek Problemler karşısında çözüm odaklı olmak Müşterilerin aldığı ürünlere iyi davranmak Kasa ve çevresinin temiz ve düzenli olması, ilk akla gelenlerdir.Bu yazılanlardaki her bir şık. Eminim ki birçok kasiyer tarafından bilinmektedir. Ancak, operasyonun yoğunluğu içerisinde bunları hatırlamak ve uygulamak, asıl önemli olanıdır! İşte burada yazılanları ve yazılmayanları, iş tanımı içerisinde uygulayanlar iyi bir kasiyer olarak bize faydalı oluyorlar ve müşteriler üzerinde olumlu etki bırakabiliyorlar. Hatırlanan kasiyer olmanın, müşterileri en sevmedikleri yer olan kuyruğa bile yönlendirebildiğini unutmamak gerek! O halde müşterilerimiz açsından önemli olan bazı özelliklere göz atalım; Güler yüzlü davranmamak Sert ve sinirli hareketlerde bulunmak Yavaş ve duyarsız davranmak Müşterinin aldığı ürünleri atmak Bozuk para olmaması Kasada ürünün tanımsız çıkması Raf ile kasa fiyatı arasında fark çıkması Sıranın ağır ilerlemesi Müşterinin beklediğinin fark edilmemesi Geldiğinde bu kasa kapandı denmesi, ilk akla gelenler arasında yer almaktadır.Günümüz müşterisinin beklentilerine cevap verebilmek her geçen gün hem kolaylaşıyor hem de zorlaşıyor! Kolaylaşıyor, çünkü eğitimli ve iş tanımı net olan çalışanların sayısı artıyor. Daha fazla sistem kullanılıyor. Artan rekabet ve çoğalan mağaza sayısı, personel sirkülasyonunu da getirdiğinden, deneyimli çalışan sayısı artıyor.Zorlaşıyor, çünkü müşteri artık çok fazla mağaza seçeneği ile karşı karşıya! Artan arz talep dengesi zorluğu kendini hissettiriyor. Kasiyerliğin meslek olarak daha fazla tanımlanması için hepimize çok iş düşüyor (Bu perakendedeki tüm ana iş kolları için geçerli). Artan rekabet, inanılmaz tüketici hakları ile buluştuğundan, ya öncü olmak gerekiyor ya da yarıştan kopmamak! Bireysel başarılarda müşteri memnuniyetini elbette ki sağlıyor, ancak iş artık ekip başarısında. Bu da şarküteriden başlayan ve kasada memnuniyetle sonlanan bir süreci başarı ile yönetmekten, yönetebilmekten geçiyor. İşte asıl zorluk burada kendini gösterebiliyor! Kasiyerlerin, kasanın son nokta olduğu bilincinde olması ve iş sürecini buna paralel uygulayabiliyor olması önemli. Bu önem artarak sürüyor ve sürecek de! Yapılan indirimlerin geçtiği yer, kasa. Satılan ürünlerin geçtiği yer, kasa. Özenle satış yapılan noktalarda alınan ürünlerin geldiği yerde, kasalar. Bu noktada her şeyi başarı ile bitirmek ve başarısızlıkla sonlandırmak da mümkün olduğundan, bu süreçte yer alan kasiyerlere verilen önemin, eğitimlerin ve onların işe alımda seçim kriterlerinin detayları artmaktadır. Halen müşteriler için, mağazada en önemli 10 kıstas içerisinde, kasiyer ve kasa hizmetlerinin, genelde ilk beşin içerisinde yer almakta olduğu bilinen bir gerçektir. Para olan her yerde sorunun olma olasılığının daha fazla olması ise, kasiyerlerin öneminin bir başka önemli göstergesidir. Mağazada kasa önlerinde duyulan dıııt sesinin, ardında yatan deneyimin sesi çok daha farklı duyulmakta ve yankılanmaktadır. Kasiyerlerin deneyimsizliği ise, çok pahalı bir deneyim olarak karşımıza çıkabilmektedir!