Eğitimin Yönetimsel Boyutları

Hâlâ öğreniyorum Michelangelo

Perakende sektöründe (istisnalar hariç) gün geçtikçe hak ettiği yere gelen eğitim ve eğitimin gereksinimleri, ölçümü ve takibi açısından da analiz edilir olmuştur ve olmalıdır da! Özellikle mağaza çalışanlarına verilen eğitimlerin ölçümlerinde mağaza yöneticileri önem arz etmektedir. O halde bu süreci biraz irdeleyelim. Bu konudaki akış işletmeler arasında farklı şekillerde takip edilebildiği gibi aynı da olabilir. Amaç, sürecin işletimi ve eğitimin gereklilikleri kapsamasıdır. Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı: · İç ya da dış mekanda yapılacak eğitimlerin mekan kiralama, konaklama, yemek, ulaşım ve eğitim bedeli gibi gereksinimlerin onayını verir. · Seçilen firmanın veya eğitimcinin onayını vermek. · Analiz edilen eğitim geri bildirimini kontrol eder. İnsan Kaynakları Yönetimi: · İşe almalar sonrasında oryantasyon eğitimlerini planlar veya ilgili birime oryantasyon eğitimi için seçilen adayları gönderir. · Eğitim ihtiyaçlarını analiz eder. · Eğitim firmalarını veya eğiticiyi seçer. · Eğitim çağrılarını yapar. · Eğiticilerin ulaşmalarını istedikleri hedef doğrultusunda eğitimleri vermesini sağlar. · Eğitim ile ilgili geri bildirimleri analiz eder. · Eğitim kayıtlarını tutar ve eğitim için gereken giderleri takip eder / onaylar. · Uygulama eğitimlerine destek verir ya da bu amaç doğrultusunda mağaza ziyaretleri yapar. Ve bu çalışmaları ilgili birimlere raporlar. · Yıllık ve ya dönemsel eğitim planlamalarını yapar, onaylar ya da onaya sunar Eğitim Müdürü / Müdürlüğü: · İ.K. yönetiminde yazılı olanları uygular ve takip eder. · İşe almalar dışında İ.K.ya tüm ilgili süreçlerde destek verir/ verebilir. · Kullanılacak eğitim tekniklerini belirler. · Gerekli eğitim araç gereçlerinin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlar. · Eğitim raporlarını ve analizlerini İ.K. ve Yönetim Kurulu ile paylaşır. · Gerekli eğitim materyallerini hazırlar ve çoğaltır. · Eğitime gidecek personelin ilgili mağazalarda ki çalışma düzenini planlar / planlatır. · Eğitim ihtiyaçlarının analizini yapar. UYGULAMALAR · Ürün ve mağaza bilgisi: Tüm süreçler içerisinde önemi gün geçtikçe artmaktadır! Günümüz müşterisi bir çok noktada çalışanlardan daha bilgili olabilmektedir. İşe başlayan çalışanın adaptasyon süresi hepimizin malumudur, ancak söz konusu müşterilerin mağazada çalışanlar arasında yeni eski gibi ayrımlar yapmaması nedeni ile bu süreç sancılı geçmekte veya geçebilmektedir.Bu nedenle gerek iş öncesi gerek iş süreci içerisinde alınan ve alınacak eğitimlerde bu husus dikkate alınmalıdır! · Mağaza Prosedürleri Bilgisi: Bu konuda özellikle iç yazışmalar ve ayrıntılı görev tanımları önem arz etmektedir! Çalışanların gerekli tüm şartlarda ne yapacakları ile ne yapamayacakları ve hangi yetkilere haiz oldukları ile hangi durumlarda kime gideceklerini bilmeliler ve bilmeleri de sağlanmalıdır. Prosedürler hakkında mağaza çalışanları yöneticileri tarafından haftalık toplantılar ile bilgilendirilmeli ve yeni işe alınanlara bu konu işle ilgili özel bilgilendirmeler yapılması, müşteri karşısında daha bilgili ve ne yapacağını bilen çalışanlara sahip olunmasını sağlayacaktır. · Satış Teknikleri: Günümüz mağaza çalışanları bu konuda eğitimli olmaları gerçeği bu konudaki zorlu süreci kolaylaştırmaktadır. Ürün bilgisine sahip çalışanların satış tekniklerine olan yatkınlıklarının da artması işletmeler için güzel sonuçların ortaya çıkmasına neden olacağı bilinen bir gerçektir. Bu gerçeğin bilincinde ve gerekli yapısal uygunlukları taşıyan eğitimlerin alınması gerekmektedir. Satış teknikleri müşterinin artan bilinci dikkate alınarak geliştirilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır. · Müşteri İlişkileri: Aslında bu konu insan ilişkileri olarak da adlandırılabilir. Çalışanların biz bilinci ile yaklaştıkları müşteriler işletmeler için kalıcı müşterilere dönüşebileceklerdir. İşe insan tanımının katılması çalışanlara kendi aralarındaki uyumu müşterilere yansıtmaları anlamına gelebilecektir ki, bu da kaçınılmaz olarak biz bilincini ve müşteri ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını gündeme getirecektir. Satış elemanlarının öncelikle satış danışmanına dönüştüğü mağazacılık uygulamalarında bu konu meyvelerini vermiştir. Bundan sonraki süreç bazı giyim mağazalarında uygulanmakta olan stil danışmanlığıdır ve zorlu olduğu kadarda bağlayıcı bir süreç yaşamakta ve yaşatmaktadır, müşteriler ile çalışanlara. Günümüz mağazacılığında tüm süreçlerde eğitimin önemi artmaktadır. Gerek eğitim öncesi gerek eğitimin sonrası, mağaza yöneticileri tarafından dikkatle analiz edilmeli ve sürecin devamı için bu analizler ilgili birimler ile objektif olarak paylaşılmalıdır. Perakendede mevcut müşteriyi korumak ve sayısını arttırmaya dikkat edildiğinde konunun önemi ve zorluğu ortaya çıkacaktır! Zorluğun dayanılmaz cazibesi de bu olsa gerek...