Deniz Fenerleri

Fırında pişen çömleğin üzerine küller ya da diğer maddeler düşebilir; ama bu, sonucu daha ilginç hale getirebilir. Benzer şekilde filmin çekimi sırasında planlanmayan ama ilginç fırsatlar çıkabilir, onun için ben buna Fırın etkisi derim. Akira Kurosawa

2007 ye yedi kala yeni yıla dair bir yazı yazmak geldi içimden. Öyle ya, bir çok önemli gelişme ile geçen 06 sektörel olarak barındırdıkları açısından da önemli bir yıl oldu. Gima ve Tansaş peş peşe el değiştirdi. Wal Mart gündemdeki yerini korudu. Migros söylentileri açıklama yapmayı gerektirir boyuta geldi. Ankara ve Samsundan sonra, İstanbul Perderin de kuruluş süreci diğer bölgelerdeki çalışmaları hızlandırdı ve bu süreç Federasyonun ilanı ile farklı bir yön ve ivme kazandı. Mağazacılık Yasa Tasarısı gene çok tartışıldı ve yerel zincirler de bu yasa ile ilgili görüşlerini dile getirme ve seslerini duyurma fırsatı buldular. Organizasyonlar birbiri ardına geldi ve geçti. Saflar yer, yer yarıldı bazı kaleler düştü bazıları ise, kim bilir? Fırtınalar ve mehtaplı geceler geldi geçti. Deniz fenerleri ise her şeye rağmen ışıklarını vermeye devam ettiler. Yeni yılda neler olacak? Ya da neler olabilir ve biz ne kadarını bilebilir veya bildirebiliriz? Fırın etkisi nin artacağı bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Liderlik yarışı bu tip bir etkiye davetiye çıkarır nitelikte gelişebilir! İndirim marketleri cephesinde yeni gelişmeler var ve devam edecek. Yerel zincirler içerisinde bu formatta yeni yatırımlar başladı. Onur Group, Onurex ile bu kulvarda yerini almak istiyor. Uyum ise Umiler ile yoluna devam ediyor. Bunu yeni firma yatırımlarının da izleyeceğini tahmin etmek zor değil. Aynı kulvarda yurt dışı yeni oyuncularda sahne almaya hazırlanıyorlar. Aldi ve Plus ( Tengelmann )adı ilk geçenler arasında. Bu kulvarda güçlü satın almalarda yaşanabilir! Tesco Kipa expreslerinin sayısını arttırıyor. Dia ve For Yoular da aynı şekilde çoğalıyorlar. Özellikle For You ilk açıldığı dönemki konseptini terk edip daha farklı bir ürün yelpazesi ve bölge yapısı ile devam ediyor. Şoklar daha çok mağaza içi çalışmalara ağırlık veriyor gibi. Hard discount kulvarında ise Bim liderliği bırakacak gibi gözükmüyor. İki kutuplu bir mağazacılığa yönelme eğilimi içerisinde olan perakendede gerek büyük mağazacılık olsun gerek ihtisas mağazacılığı olsun, gerekli gereksinimleri içermelidir. Burada iki konuya değinmek için başka bir kulvara geçiyorum. Birincisi Market Yasa Tasarısı. Yasa bu yılda muhtemelen çok tartışılacak. Ancak indirim marketleri metrekare olarak sorun teşkil etmiyor. Diğer açılardan ise konu yasal olarak tartışıla dursun, yasalaşana kadar bile bu konudaki yatırımların çoğu biter azı kalır. İkincisi AB konusundaki olası yavaşlama. Bunun farklı iki etkisi olabilir.İlk olarak yabancı sermaye teşvik süreci devam eder ki, bu gün bu durum geçerli, doğal olarak. İkincil olarak bu süreç bazı yatırımlarda beklemelere neden olabilir gibi görünebilir. Ama sektörün cazibesini de hesap ederseniz bu daha az bir olasılık olarak yerini alır. Bu noktada Yasa Tasarısı yeniden tartışılır ve sonuçlar açısından bazı farklılıkları barındırabilir. Gelelim diğer cephelere. Marketler ve hipermarketler açısından rekabet ve yeni yatırımlar doğallıkla devam ediyor. Satın almalar yeni yılda da devam edecektir. Belli bölgelerdeki mağaza yeri problemleri nedeni ile satın almalar kaçınılmaz gözüküyor. Bir yandan rekabet, diğer yandan azalan karlılık ile globalleşen perakendeciliğin gerektirdiği stratejik kararları da düşündüğümüzde, bazı işletmelerin mağazalarını satarak sektörden çekilmeleri olasıdır. Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak, sektördeki tek sorunun rekabet olmadığını görürüz. Rekabette kalıcı avantajı yakalamaya yönelik stratejinin ardındaki taktiklerin uygulanmadaki zorlukları ve hedefin hareketli bir platformda olması işleri zorlaştırmaktadır. Sadece fiyat ile rekabet edilen dönem büyük ölçüde geride kaldığından, diğer disiplinlerin hak ettiği önemi görmesi kaçınılmazdır. Mağazaların verimliliği bu anlamda çok önemli olmaktadır. Bu konuda gereken çalışmalar sıklıkla uygulanmaktadır. Tedarik seviyesinden satışa uzanan süreç planlaması önemini artarak korumaktadır. Bu bağlamda nitelikli iş gücü temel öneme haiz bir konudur. Ancak bu konudaki arz yetersizliği hepimizin malumudur. Ancak nitelikli iş gücünü elde tutmak konusunda da yeni stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ortak sorun, İnsan Kaynakları yöneticilerinin duyarlılıklarının üst yönetimler nezrinde yankı bulması ile belli bir oranda aşılabilecektir. Mağazacılık Dleri içersinde Doğru Personel, mutlak yer almalıdır! Unutmamalıyız ki, gemiler de, kaptanlarda ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, deniz fenerlerine ihtiyaç olacaktır...