Perakende için Ulusal Yeterliliklerin Belirlenmesi ve Zorunlu Yeterlilik Belgesi şart

Perakendenin daha iyi bir iş bulana kadar geçici olarak çalışılan bir sektör olmaktan çıkarılarak çalışanların hayat boyu bir kariyer planı yapabilecekleri ve en önemlisi bir “meslek” olarak görülen bir konuma gelebilmesi en önemli konuların başında gelmektedir

Ülkemizdeki işgücü maliyetlerinin yüksek oluşu ve bazı nedenlerden dolay yüksek olan işgücü sirkülasyonu maalesef perakendede insan kaynakları konusunu sektörün başlıca sorunları arasında tutmaya devam etmektedir. Bu durumda da firmalar açısından insana bakış açısı her zaman sorunlu görülmekte belki de var olan gerçekler bu sorunların üstesinden gelmeyi de engellemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı.

 

23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun;

·         Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

·         Bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun getirilmesine yönelik gerekli değişiklikleri on iki ay içerisinde yapacaktır.

·         Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

 

·         Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirilmiştir.

·         Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

 

Bu kapsamda ÇSGB 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü 2015/1 Sıra nolu tebliği yayımlamış ekinde meslekler için 1 yıl içinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. 1 yıl içinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almayanlar çalıştırılamayacaktır.

 

26 Eylül 2017 tarih 30192 sayılı resmi gazetede ÇSGB ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı )’na bağlı MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerekli mesleklere ilişkin yayımlanan 3. tebliğde, yeni eklenen meslekler ile birlikte toplam 81 iş kolunda çalışanların iş bilgisini belgelendirmesi zorunlu hale getirilmiş oldu.

 

Aldığım bilgilere göre 81 olan işkolunun ağır ve tehlikeli iş kollarından sonra hizmet sektöründeki yeni eklenecek meslekler ile birlikte bu sayının 160’a çıkacağı yönünde. İşte tam da burada ifade etmek istediğim perakende sektörünün geçeceği açısından acil olarak tüm kariyer basamaklarına ilişkin ulusal meslek standartlarının belirlenerek yeterliliklerin oluşturulması çok önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermeye devam edeceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor işlerinizde kolaylıklar diliyorum...

 

“ Bilgi, tek başına ekonomik bir kaynak değildir. Bilgi alınıp satılamaz, sadece bilgiyle üretilen ve elde edilenler alınıp satılabilir.”  P.Drucker