Mango bu sene 2019 yılının kar oranını aşmayı ön görüyor

Mango bu sene 2019 yılının kar oranını aşmayı ön görüyor

Şirket, senenin ilk yarısını 2020 yılına göre %21 daha fazla satış ile kapattı

Mayıs ve haziran aylarında faturalama miktarı Covid öncesi faturalama seviyesini aşmıştı.

Online kanal bir önceki seneye oranla %37 büyüdü ve bu sene için 1 milyar avro faturalama miktarı elde etme hedefini sürdürüyor.  

2021 yılının ilk yarısının sona ermesiyle, Mango öngörülerini gözden geçirdi ve 2019 yılında elde ettiği sonuçları aşmayı planlıyor. Senenin ilk altı ayında Mango, 2020 yılına oranla %21 daha fazla faturalama miktarı elde etti ve 2019 yılının değerlerine yaklaştı. Ayrıca, şirket, mayıs ve haziran aylarını sabit değerler göz önüne alındığında iki sene öncesinin değerlerini aşarak kapatmıştı.

Mango, online kanalının pozitif olarak büyümesini desteklemeye devam ediyor. E-ticaret, ilk altı ayı geçen yıla oranla %37 büyüme ile kapattı ve bu oran 2019’a kıyasla %85’lik bir büyümeyi işaret ediyor. Dijital kanalın faturalama miktarı Mango’nun toplam faturalama miktarının %46’sını oluşturuyor; bu da 31Aralık’taki mali yıl kapanışına kıyasla 4 puan daha fazla bir değeri yansıtıyor. Şirket, bu mali yılı 1 milyar avro faturalama miktarı ile kapatma konusundaki iddialı hedefini sürdürüyor.

Diğer taraftan çok uluslu şirketin kilit değerdeki ülkeleri, özellikle de Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Portekiz ve Türkiye’deki fiziksel mağaza zinciri, senenin ilk yarısında yaklaşık 50 gün kapalı kaldı. Aynı zamanda, Mango’nun faturalama açısından ilk sıradaki pazarı İspanya'da da açılış ve mağazalardaki müşteri kapasitesi konusunda önemli kısıtlamalar oldu.

Mango’nun CEO’su Toni Ruiz: “Bu yıl şu ana kadar elde edilen sonuçlar, satışlarda 2019 verilerinin üstüne ulaşacak bir toparlanma beklediğimiz ikinci sömestir için iyimser düşünmemizi sağlıyor. Bu sene tekrar kâra geçmeyi öngörüyoruz” ifadesini kullanıyor

Bu süre boyunca ticari marj da 2019’a oranla %58’e ulaşarak 1,8 puan iyileşme gösterdi. Bu artış, koleksiyondaki iyileşmeye, stokların proaktif bir şekilde yönetimine ve promosyonlu satış oranının düşük olmasına bağlıdır. Giderlerin iyi yönetimine bağlı kâr artışı, vergi öncesi sonucun 2019’un aynı dönemine oranla 20 milyon avrodan fazla olmasını, 2020 yılının aynı zamanlarına oranla ise neredeyse 100 milyon avro iyileşmesini sağladı.

Toni Ruiz, “Şirketin son yıllarda uyguladığı strateji, geçtiğimiz yıl gibi zor bir zamanda aldığımız önemli kararlarla birlikte meyvelerini veriyor. Mango olarak iyi yönde ilerliyoruz ve en iyi güvencelerle gelecekle yüzleşmeye hazırız”, ifadesini sözlerine ekliyor.