Küresel İyileşmenin Anahtarı Sigortacılık

Küresel İyileşmenin Anahtarı Sigortacılık

Tüm dünya iki yılı aşkın bir süredir ezber bozan ve siyah kuğu diye tanımlanan pandemi ile mücadele etmeye devam ediyor. Dünya ekonomisi pandeminin getirdiği zorluklarla mücadele ederken sigorta sektörü de doğru hamleler ve özverili bir çalışma ile bu zorlu sınavdan ‘başarılı’ bir karne ile çıktı. Pandemi yüzünden, dünya ekonomisinin gelecekteki şokları absorbe etme yeteneği zayıfladı. Oysaki bu konuda direnç oluşturmak hayati önem taşıyor. Direnç oluşturmak sürdürülebilir bir küresel iyileşmenin anahtarı konumundadır. Sigorta sektörü de dünyayı daha sürdürülebilir bir noktaya taşımak için finansal gücünü kullanma fırsatına sahip.

Sigorta sektörü bu yıl yaşanan global resesyona oldukça iyi dayandı. Pandemi döneminde sigorta sektörünün ortaya koyduğu performans sektörün sadece gücünü kanıtlamadı; aynı zamanda dünyanın iyileşmesine de yardımcı olabileceğini gösterdi.

Sigorta sektörünün faaliyet konusu ve temel amacı, kurum ve bireylerin olağanüstü durumlarda yaşayacakları maddi sorunlarını hafifletmek, gidermek, kaybolan değerlerini yerine koymalarına destek olmaktır. Bu göz önüne alındığında 2020 ve 2021 yılında sigorta sektörü hem pandemi hem de art arda yaşanan doğal afetlerle bir sınav verdi. Ancak sektör doğru stratejilerle ve doğru ürünlerle bu zorlu sınavdan başarıyla geçti.

2020’nin ilk çeyreğinden itibaren pandeminin etkilediği iş kollarında işletmeler, işyerlerini kapatma veya satışlarının düşmesi gibi sorunlarla karşı karşıya geldiler. Salgının hız kesmeden devam etmesinden ötürü 2021 yılında da tahsil edilemeyen alacaklar, küçülen veya kapanan işyerleri gibi sorunlar tüm iş dünyasına yansıdı. 

Türk Sigorta Sektörü, 2020 yılını hayat dışı branşlarda 2019 yılına göre %17,7 büyüme ile yaklaşık 68,2 Milyar TL üretim ile kapattı. 2021 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 51,7 Milyar TL üretimle %20,1 büyüme yaşandı. Bu yılın sonunda ise sektör hayat dışı branşlarda yaklaşık 82,5 Milyar TL prim üretimi ve %21 büyüme ile yılı kapatır diye düşünüyorum.

2022 yılında ise sektörün daha hızlı büyümesini öngörüyoruz. Tabi ki ekonomik büyümedeki yavaşlama sektörün prim üretimi üzerinde bir baskı yaratabilir. Sigorta sektörü özellikle geçtiğimiz son 2 yıllık süreçte pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen sürdürülebilir büyümeyi başaracağını kanıtladı. Sigorta şirketlerinin kar marjlarını zorlayan maliyetler, giderek artan rekabet, ekonomideki belirsizlikler iş stratejilerinin değiştirilmesine neden olacak. Bu yönde atılacak adımlar; dijital dönüşümde hız, çeviklik ve esneklik göz önüne alınmak suretiyle yeni algoritmaların oluşturulmasına neden olacak. Tabii ki bu dönüşüm, zaman zaman gelenekçi bakış açıları ve çalışma şekilleriyle çelişebilir. Bilişim yöneticileri, işletme faaliyetlerinin dayandığı temelleri ‘sil baştan’ ele almak zorunda kalacaklar. İşte burada ‘cesaret’ ön plana çıkıyor. Önümüzdeki yıllar sigorta pazarında da özellikle bireysel paket sigorta poliçelerinde yüz yüze satışın hızla azaldığı online satışın aynı oranda artmaya devam ettiği dönemler olacaktır. Etik kurallar dışında çok şey değişecek. Sektörümüzün aktörleri cesaretli olmalı ve kendilerini bu dönüşüme hazırlamalılar.

Ramazan ÜLGER

ÖzserNEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü