“İşimiz, Markamız, Hepimiz İçin: Daha Fazla İnsan”

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), ülkemizdeki insani gelişmeyi desteklemek amacıyla bir zirve düzenliyor

“İşimiz, Markamız, Hepimiz İçin: Daha Fazla İnsan”

İNGEV, insani gelişmenin önemini vurgulamak, insani gelişmeyi destekleyecek sosyal politika analizleri gerçekleştirmek, karar vericilere politika önerileri yapmak ve doğru sosyal uygulamalar için şirketlere destek vermek üzere çalışıyor. Vakıf yöneticileri: “Kalkınarak büyüme daha mutlu toplum olabilmenin temel itici güçlerinden biri ama biz artık büyümenin kapsayıcı olmasına, özellikle yoksulların, dezavantajlı grupların büyümeden daha fazla yararlanabilmesine katkı yapmak istiyoruz. Kamu yönetimlerinin yanısıra özel sektörün de bu konudaki rolünün ve etkinliğinin artmasını destekliyoruz. Şimdi bunların romantik bir dilek olmaktan çıkıp ölçülebilir bir hedef haline dönüşmesi zamanındayız.” diyerek konuyu açıklıyor.


İNGEV, bu süreçte hepimizin klasik “tüketici iç görüsü” kavramının ötesine geçerek insanı daha derinlemesine tanıması için Act*Human İnsani Gelişme Zirvesini düzenliyor. Zirve’de şirketlerin geleceği ile birlikte, sivil toplumla işbirliği ve etkin sosyal fayda üretmenin yolları tartışılacak. İnsani Gelişme Endeksleri açıklanacak. Bu alanlarda Dünya’nın en çok sözü olan etkin konuşmacıları yer alacak.  Zirve, 25 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Swissotel’de, 600 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Katılımcıların özel sektör üst düzey yöneticileri, işadamları, kamu ve yerel yöneticiler, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olması hedefleniyor. Zirve’nin ilk yılın ardından daha uzun süreli bir «İnsani Gelişme Festivali» içinde yer alması öngörülüyor.


Act* Human Zirvesi’nde şu isimler konuşacak
Başak Şengül’ün moderatörlüğünü üstlendiği Zirve’nin konuşmacıları arasında şu isimler var:
 The Coca Cola Company CEO Muhtar Kent “Gelecek; Sosyal Şirket…”
 21. Yüzyılın en sıradışı kitaplarından biri SAPIENS’in yazarı Prof. Yuval Noah Harari …
 The Economist ve ileri teknoloji içerikli eki 1843’ün Genel Yayın Yönetmeni Emma Duncan “İnsani Gelişmeyi Şekillendirmede Şirketler”…
 İNGEV Kurucu Başkanı Vural Çakır
 UNDP Özel Sektör ve Vakıflar Direktörü Marcos Neto “İş Dünyası ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Kenetlemek…”
 İGE – İ Proje Koordinasyonu Doç. Dr. Murat Şeker “İnsani Gelişme Endeksi- İlçeler” ve “ İnsani Gelişme Endeksi- Kamuoyu Algısı…”

 

Zirve’de şu raporlar açıklanacak
İGE-İ ilçeler bazında gelişim endeksi araştırma sonuçları ilgi ile bekleniyor… 
İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından beri ülkeler düzeyinde yayımlanmaktadır.
  Kişi başına düşen gelir,
 Doğumda beklenen yaşam süresi ve
 Ortalama eğitim süreleri okullaşma oranları dikkate alınarak hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi, ülkeleri de karşılaştırmayı amaçlamaktadır.


İGE-İ olarak adlandırılan  İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler araştırması, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde yer alan en yüksek nüfusa sahip 150 ilçeyi kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarının yerel yönetimlerin yanısıra, kamusal karar alma sürecindeki tüm paydaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere ve araştırmacılara insani gelişme alanında kaynak teşkil edecektir. Çalışma, daha önce İstanbul ilçeleri ve güney illerinde yaşam kalitesi çalışmalarını yönetmiş olan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker’in koordinasyonunda yürütülüyor…


İnsani Gelişme Endeksi (İGE-İ) sonuçlarına göre başarılı bulunan yerel yönetimler “ İGE-İ başarı ödülünü almaya da hak kazanacaklar. Hangi yerel yönetimlerin,  insani gelişme konusundaki çalışmaları neticesinde ödül almaya hak kazanacakları da 25 Ocak’ta açıklanacak.


Zirve’de ayrıca İGE-K olarak adlandırılan insanların kendi yaşamlarındaki bireysel deneyimlerine  dayanan İnsani Gelişme Kamuoyu araştırması sonuçları da paylaşılacak. Araştırma sonuçları,hangi alanlarda daha öncelikli adım atmak gerektiğini; kamuda ve özel sektörde karar vericilerin özellikle yönelmesi gereken insani gelişme fırsatlarını ı gösterecek.


Act*Human Zirvesi’nin kilometre taşlarından biri de “Mülteci Ressamlar ve Çocuklar Resim
Sergisi”. Ülkelerinde yaşanan savaşlar sebebi ile göç etmek durumunda bırakılan çocuklar ve ressamlardan; “Mutluluk, Özgürlük ve Karşılaşma” temaları üzerinden yapılan, Resim Sergisi hazırlıkları Sultangazi Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi Geçici Eğitim Merkezinde başladı. Projenin danışmanlığını ve koordinatörlüğünü Ressam ve BM İyi Niyet İnsanlık Elçisi sanatçı İsmail Acar yapıyor…


Sivil toplum kuruluşları ile özel sektör buluşacak
Act* Human Zirvesi’nde etkin sivil toplum kuruluşları ile şirketlerin birbirlerini daha iyi tanımasını sağlayacak bir özel sektör-sivil toplum buluşması hedefleniyor. Bunun için 20 sivil toplum kuruluşundan oluşan bir mini-fuar düzenlenecek. Ayrıca, salonda bu kuruluşlar tanıtılacak.
Act*Human Katılımcılara şunları sunmayı amaçlar;
 İnsan ve İnsani Gelişim konusunda stratejik, derinlikli bir içgörü,
 Şirketlerin ve Markaların insani gelişim sürecinde geçirdikleri dönüşüm,
 Marka – İnsan ilişkisi için ezberden uzak yeni ve samimi bir bakış açısı,
 Şirket, marka ve sivil toplum ilişkilerine klasik “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ötesi bir işbirliği platformu,
 Yeni yatırım trendleri: sosyalleşme ve etkilerinin doğru ölçülmesi…
Zirve’den Festivale; Bu yılın oluşturacağı platformla birlikte önümüzdeki yıllarda Act*Human Zirvesi’nin geniş bir işbirliği çerçevesinde bir İnsani Gelişme Festivaline dönüşmesi hedefleniyor.