Etik değerler üzerine düşünceler

Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir. Demokritos

Perakende sektöründe yaşanan hızlı gelişme devam ederken, farklı konu ve düşüncelerinde gündeme gelmesi ve tartışılmasının, olumlu bir gösterge olduğuna inanıyorum. Bu düşünce ve gereksinimi geçtiğimiz günlerde Antalya 1e1 Marketin Genel Müdürü Altan Vuralın yazısında okumak bana keyif verdi. Kendisini şahsen de tanıdığımdan dolayı, bu ve diğer konulardaki görüşlerini kendisinden dinleme olanağı bulmuştum.Rekabetin bu kadar sert ve hızlı olduğu bir sektör bu konuyu tartışabilir mi? Bence evet. Hiç tartışılmadı veya uygulanmadı demiyorum elbette, bu konuyu uygulayan ya da bu tarz davranışları sergileyenlere haksızlık olur. Ancak Altan Vural yazısında bunun daha geniş kapsamlı bir platformda ele alınmasından yana ve bende aynı görüşteyim. Geleneksel ticaret hayatımızın köklerinde yer alan Ahilik kavramının bu gün hatırlanıyor olmasının önemli bir değer olduğuna inanıyorum. Artan rekabetle, özünde yapılması doğru olan içeriğini barındıran etik uygulama nasıl olur, dediğinizi duyar gibiyim. Olur, zor olur ama olur. Olmalı da. Benim de çok vurguladığım bir konu olan rakip ama meslektaş olabilmek olgusu da olabiliyorsa, bu konu daha zor olmasına rağmen olur. Bugün birçok rakip perakendeci bu konuda aynı çatı altında uygulamalar yapabiliyorlarsa, bu önemli bir gösterge olarak algılanmalıdır düşüncesindeyim. Anımsamakta yarar var, etik kelime olarak çok ama çok eskilere gidiyor. Eski Yunanda ethos kelimesi etik anlamı ile eşdeğerde. Ticaret kadar eski değerlerin günümüzdeki ticaret içerisinde yer alabilmesi yazıldığı kadar kolay değil ama kolay olarak ne kaldı ki? Doğallıkla etik konusunu sadece rekabetle özdeşleştirmemek de lazım. Örnek olarak, çalışanlardan beklenen etik davranışların, çalışanlara da uygulanması, tedarikçilerden beklenen etik davranışların tedarikçilere de uygulanması aklıma gelen diğer örneklemeler oldu. Tabi ki karşı taraftaki kişi ve kuruluşlarında böyle davranması gerekmektedir. Aksi halde, biz etik davrandıkta ne oldu sorusu anında gelecektir, doğal olarak. Kanımca, etik davranmayan kişilerin söz konusu kendileri olunca etik ilkelerden bahsetmesi bu konuya daha iyi bir örnek olabilir.Bu örnekleri artırmak mümkün... Bildiğim ve yaşadığım örnek olaylarda bir hayli var. Ancak etik ilkeler, yazılacak veya anlatılacak konularda benim açımdan bağlayıcı olduğundan bu örnekleri özellikle vermeyeceğim. Bu gün perakende sektöründe yasalar tartışılıyor. Birçok kişi ve kuruluş yeni hamlelere kitlenmiş. Önemli işbirlikleri yapılıyor, yeni formatlarla karşılaşıyoruz. Pazarın büyüklüğü her geçen gün artıyor ve organize perakendenin aldığı pay yükseliyor. Sektör artık günlük hayatla iç içe oldu. Önemli açılışlar günler öncesinden bekleniyor ve tartışmalı izdihamlara neden oluyor. Halka açılan perakende zincirlerinin televizyon haberlerini izlemek beni oldukça mutlu ediyor. Neredeydik? Nerelere geldik? Önümüzdeki beş yıllık süreç çok daha önemli gelişmelere gebe... Perakende sektörü büyüklüğünü ve buna paralel istihdam ettiği kişi sayısını artırıyor. Perakendecilik birçok konuda gün geçtikçe zorlaşıyor. Ama çözüm arayışları ve yeniliklerde devam ediyor ve edecek de. Yaklaşan Kurban Bayramı, et fiyatları, kesim yapacak marketlerin hazırlıkları, mağazalarda beklenen yoğunluk, her şey tüm hızıyla sürüyor. Daha yapacak çok ama çok şey var. Perakende sektör olarak bunu hak ediyor.Etik kurallarda bunun içerisinde aldığı payı doğallıkla artıracaktır. Market Dergisi 65inci sayısında danışmanlık konusunu incelemiş ve bana da sorular yöneltmişti. Sorulardan biri Sektörünüzde etik kurallar var mı? sorusuydu. Özetle şöyle bir cevap vermişim. Nuhun gemisi gibi buna ihtiyacımız var. Olursa iskeleden el sallamaktan, kürek çekmeye kadar varım. Aradan geçen onca zamanda birçok şey değişti, birçokları da ya yerinde saydı ya da geriledi. Ancak sektör büyümeye devam etti. Bu süreç elbette etik değerlere de yansıyacaktır. İyi bayramlar dilerim