Elektronik Raf Etiketi Perakende sektörünün olmazsa olmazı

Fiyat Etiketi Tebliğ ve Yönetmelikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1995 yılından beri 12 defa güncellendi

Elektronik Raf Etiketi Perakende sektörünün olmazsa olmazı

Fiyat Etiketi Tebliğ ve Yönetmelikleri kapsamında alınan kararların saha denetimlerine aralıklar ile devam ediyor ve uygunsuz koşulların belgelenmesi ile kurumlara yüksek ceza miktarları yansıtılıyor.

 

Tüm sektörlerin yeni değeri olan büyük verinin işlenmesi, perakendenin dönüşümü ve markaların değişen fiyatlandırma stratejileri için büyük önem arz etmektedir. Değişkenlik gösteren günümüz milli ekonomisinde ise, özellikle e-ticaret sektörünün olmazsa olmazı dinamik fiyatlandırma teriminin operasyonel yükümlülükleri fiziksel mağazacılık ile karşılaştırıldığında operasyonel verimlilik, kârlılık, ve mağaza trafiğine etkileri tedirgin edici.

 

Dinamik fiyatlandırmanın önemi

 

Bölgesel ve ulusal olarak ürün fiyatları müşterinin tercihlerini belirliyor. Ürün fiyatlarında sürekli analiz yapılması, satın alma alışkanlıklarının demografik etkenler ile çeşitlendirilmesi, kurumların fiyatlandırma stratejileri tüketicinin marka sadakatini etkilemekte ve markaların fiyat rekabetini arttırmaktadır. Günümüzün ve geleceğimizin en önemli konusu olan “Sıfır Atık ve İsraf Azaltma” yaklaşımını da desteklemektedir.

 

Elektronik Raf Etiketleri detaylı stok kontrolü sağlamanın yanı sıra, unlu ve sütlü mamüller, sebze, meyve, şarküteri gibi mağaza içerisindeki tüm ürünlerin son kullanma tarihlerini takip ederek, mağazalarda atık olacak ürünleri stok eritme kampanyalarına dâhil edilmesinde kolaylık sağlar. Tüketilmesi için fiyatta indirime gidilen ürünlerin fire ve israflarını azaltarak hem gayri safı milli ekonomiyi kalkındırma hem de perakendecilere vicdani rahatlık fırsatları sunmaktadır. Ayrıca değişken fiyatlı promosyonlar, belli saatlerde indirimli ürünlerin sunulması ile bölgesel müşteri sadakatinin geliştirilmesine destek olur.

 

Sektörlerin dijital dönüşüm yolculuğunda, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi başlı başına büyük önem taşımaktadır. Yazılım çözümleri ve bulut teknolojilerin aksine daha fazla göz önünde bulunan Elektronik Raf Etiketleri, satışı hedeflenen ürünlerin fiyat /içerik/stok yönetimi ve etiket tasarımlarında verimli değişkenlikler yapılabilmesi fikri ile 1990’lı yılların sonunda global sektörde görücüye çıktı. İlk başlarda Segment tabanlı (hesap makinesi ekranı) görüntü teknolojileri ile geliştirilen elektronik etiketler, günümüzde çevre dostu E-Kağıt (E-Paper) teknolojisi ile devasa boyutlarda, başta perakende olmak üzere çoğu sektörde kullanım amaçlarına değişkenlik göstererek, innovatif ve çevre dostu çözümler sunmaktadır. 

 

Fiziksel alanlarda elektronik raf etiketlerinin varlığı, insan gücüne bağlı olan etiket değişimlerinin, hatasız ve saniyeler içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar. Uzun ömürlü konvansiyonel pillere sahip elektronik etiketler, mağazalarda enerji verimliliği sunmanın yanı sıra müşteri sadakatini ve personel mutluluğunu etkileyecek birçok çözümü bir arada sunar. Sektörel ve reyon bazlı olarak elektronik raf etiketi çözümlerini sunarken, kullanım alanlarındaki gözle görünür dijital değişim yeni nesil tüketici jenerasyonuna da pozitif yönde etkileme fırsatını sunar.

 

Hal Reyonu kullanımı

Açıkta satılan sebze meyve ürünlerine ait künye bilgilerinin fiyat etiketleri ile birlikte satışa sunulması  gerektiği, 21 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan resmi gazetede tebliğ edilmiştir. Ülkemizde, hal künye etiketleri A4 boyutlarında kağıtlara baskı alınmaktadır. 

 

Her gün dört adet yeni künye basıldığını ve haftanın belli bir gününün halk günü kapsamında indirimli fiyatlar ile değerlendiğini düşünürsek, kağıt tüketiminin ve ağaç kesiminin kaotik noktalara ulaştığını söyleyebiliriz. 

İstanbul perakende sektörünün yenilikçi firmalarına sunduğumuz Elektronik Raf Etiketleri Hal Künye Çözümü, merkez mağazalarda verimlilik sağlamanın yanı sıra karlılıkları da arttırmaktadır. Taze sebze ve meyveleri özenle müşterilerine sunan tüm perakendecilerin, mikro yatırımlarını bu reyonlarında başlatmaları,  perakende de nesnelerin interneti teknolojileri için en doğru yatırım şekli olacaktır.


  

 *Meyve - Sebze reyonu örnek kullanımı*


Şarküteri Reyonu kullanımı

 

Et ve Et ürünleri markaları hazır paketli et ürünlerinin satışını gerçekleştirirken, bazı markalar da et entegre tesislerinde kesimi yapılmış ürünleri müşterilerine sunmaktadır.

 

Ülke genelinde, et ürünleri satışı gerçekleştiren firmalara yapılan saha denetimlerinde, satışı gerçekleşen ürünlerin etiketlerinde TR-xxxx onay numarası, reyon hijyeni kontrol edilmekte olup, olumlu şartları sağlayamayan markalara yüksek cezalar verilmektedir.

 

Üstelik sebze/meyve ve şarküteri/süt reyonlarında aktif olarak kullanılan elektronik tartım cihazlarına patentli ve entegre olarak çalışabilen elektronik etiketler, donanım ihtiyaçlarını kombine çözüm ile sunarken, maliyetleri düşürmektedir. Bu sayede, reyon bazlı olarak elektronik tartım ihtiyaçlarını karşılayan perakendeci, aynı yatırım kapsamında, çalışanlarına müşteri etkileşiminde daha çok vakit yaratırken, fiyat ve etiket içerik değişikliklerinin otomatik olarak yapılması konusunda çözümler sunmaktadır.


  

* Et ve Et ürünleri reyonu örnek kullanımı *


Soğuk Sunum ve Süt ürünleri kullanımı

 

Son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerin toplanması için yüksek oranda enerji harcanmaktadır. Ürün toplanması veya etiket değişimi yapılırken soğuk sunum dolaplarının açık kalması, mağazalarda enerji tüketimini arttırmakta, ürünlerin soğuk zincirini kırmaktadır.

 

-40 dereceye kadar çalışma koşullarına sahip elektronik etiketler, ürünlerin raflardan zorunlu nedenler ile toplanması haricinde, soğuk dolapların sadece müşteriler tarafından açılmasını sağlar.  

 

* Süt ve Süt ürünleri örnek kullanımı *


Yedek Parça / Yarı Mamül Depoları

 

Stok yönetimi her işletme için stratejik bir konudur. Çoğu zaman el terminalleri üzerinden veya uzun süren işlemler ile yapılan mağaza içi stok sayımı ve yönetimi,  elektronik raf etiketlerinin sonsuz E-kağıt sayfalarının sunduğu çeşitlilik ile, mağaza içerisinde hızlı bir şekilde uygulamaya geçilmesini sağlamaktadır.  

 

Özellikle de, stok sayımları süreç planlamasının devreye alındığı yılın bu aylarında, elektronik raf etiketleri kullanan işletmeler süreçlerini kolaylaştırarak işgücünü azaltır.

 

                                  

* ÜÇGE Elektronik A.Ş. / Depo ESL kullanımı *

 

Yapı Marketler kullanımı

  

Döviz kurlarının değişimine istinaden fiyatlandırmaya hızlı tepki verebilmek, kurum karlılığını yüksek oranda arttırmaktadır. SKU sayısının çok fazla olduğu yapı marketlerde, LED aktivasyonu ile ürün yerleştirme uygulamalarını kullanmak isteyen kurumlar, yeni çalışanlarının işletmeye uyum süreci maliyetlerini düşürmekte, mobil aplikasyon geliştirilme vasıtasıyla, müşterilere benzersiz bir deneyim yaşatmaktadırlar.

 

Elektronik Raf Etiketleri sistemlerine, sadece kâğıt fiyat etiketinin değişimi olarak bakılmaması, yapılan yatırımın kâğıt fiyatları ile kıyaslanmaması gerekir. Nitekim ülkemizde kâğıdın yakın zamana kadar çok ucuz olmasının getirdiği kolaylıklar, maalesef kurumlarımızda çevre dostu farkındalığını unutturmuş durumdadır. Hâlbuki gelecek nesillere bırakacağımız dünya için, küresel ısınma ve çevre kirliliğine sebebiyet veren konularını azaltacak uygulamalara çoktan başlamış olmamız gerekirdi.


 

* Yapı Marketler ESL kullanımı *


Bu yüzden, yeni nesil perakende teknolojileri yatırımları için, ölçülebilen ve ölçülemeyen değerler ile oluşturulmuş, yüksek perakende uzmanlığı içeren yatırım geri dönüş formülleri yer almaktadır.

 

E-Ticarette var olan dinamik fiyatlandırma konseptinin “bir tık ile” yapılabiliyor olmasının verdiği kolaylığın, fiziksel mağazalarda da yüksek verimlilik ile devreye alınması; “Fiziksel perakendecilik kazanacak” dedirtmesi için bir kolaylık. 

Ürün ve etiket bazlı olmak üzere, Fiyat değişiklik ve tarihleri bilgilerini tek bir tuş ile raporlayabilen Elektronik Etiket sistemleri, tüketici ve denetimci taraflarında da yüksek güven oluşturmaktadır. 

 

Dünya perakendesinde Elektronik Raf Etiketlerine yatırım yapan firmalar, finansal ve operasyonel süreçlerinde yenilikleri sunarak hem müşteri hem de çalışan kanadında yüksek sadakat verimi oluşturmanın yanı sıra, uluslararası müşteri deneyimi ödüllerini gururla taçlandırmaktadır.

 

Nesnelerin interneti teknolojisine mikro yatırımları stratejik planlayan ve değişen sektör dinamiklerine uyum sağlayabilen kullanıcıların artması, Türkiye’de de gözlemlenebilir bir hale geldi.

 

Biz, dünya markası iş ortaklarımız ve 43 yıllık perakende tecrübesine sahip ÜÇGE Grup şirketlerimiz ile, değişen sektör dinamiklerine adapte olabilmeniz ve rekabetçiliğinizi korumanız için var gücümüzle destek olmaya devam ediyoruz.