Dijitalizasyonda Ecocold ve üniversite işbirliğine gidiyor

Ecocold global trendleri yakından gözlemleyerek çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimizin yenilikçi bakış açılarının geliştirilmesine katkı sağlamaya önem veriyor

Dijitalizasyonda Ecocold ve üniversite işbirliğine gidiyor

İş modelleriyle birlikte üretim sistemleri de değişiyor; bugün Endüstri 4.0’dan bahsediyoruz, artık tedarik zinciri dikey değil yatay, iş kollarını ortadan kaldıran ve yeni iş kolları yaratan bu yıkıcı teknoloji fırtınasında ayakta kalmak için firmalar farklı uzmanlıktaki şirketlerle platform oluşturuyor, soğutma sektörünün de ilerleyeceği yön budur. İnternete bağlı insan sayısı artıyor derken artık nesnelerin internetini konuşuyoruz.

 

Ecocold, dijitalizasyonun kaçınılmaz olduğunun bilincinde ve bu yönde çalışmaları mevcut. Stratejik tedarikçileri ve ortakları ile bir platform oluşturuldu, tabii ki bu platformun en önemli parçası üniversiteler. Üniversite – sanayi iş birliğini yürütmek amacıyla Ecocold bünyesinde bir eğitim komisyonu oluşturdu, teknolojik entegrasyon ve dijitalizasyon konusunda oldukça fayda sağlayacağını düşünülen bu oluşum vesilesi ile beraber çalıştığımız öğrenci arkadaşlarımıza da kariyer planı oluşturmaktayız.