DeFacto ‘İyi Giyim’i yaşama entegre etmek için çalışıyor

Sustainable Brands Istanbul’un “Good Life” inisiyatifi kapsamında İyi Yaşam’ın değişen vizyonunu karşılamak üzere markaların ürün, hizmet ve servislerini nasıl “yeniden tanımlayacaklarını” keşfedebilecekleri “İyi Giyim Çalıştayı” (Good Apparel Workshop), DeFacto’nun desteği ile gerçekleşti

DeFacto ‘İyi Giyim’i yaşama entegre etmek için çalışıyor

DeFacto’nun desteğiyle İstanbul Fairmont Otel’de gerçekleşen İyi Hazır Giyim Çalıştayı’nda, hazır giyim sektörünün İyi Yaşam’a olan katkısının artırılması yönünde, markalara en çok fırsatı sunan yenilikçi fikirlerin ve iletişim modellerinin keşfedilmesi, bu değişimi daha ileri taşımak üzere izlenebilecek yeni yolların keşfiyle ilgili yol haritaları paylaşıldı. 21 Mart Çarşamba günü yapılan İyi Hazır Giyim Çalıştayı’na öğretim üyeleri, sektör temsilcileri, özel sektör yöneticileri ve çeşitli STK’ların temsilcileri katıldı.

 

Tüketicilerin iyi yaşam ile ilgili beklentileri, hazır giyim sektörünün İyi Yaşam’a nasıl köprü olabileceği, sektörün durumu, hedeflenen “İyi Yaşam” ile hazır giyim sektörünün mevcut durumu arasındaki boşluklar, Türkiye’de hazır giyim sektörünün daha iyi noktalara gelmesi için üstesinden gelinmesi gereken engeller ve keşfedilmesi gereken fırsatlar, yenilikçi fikirlerle birlikte alınacak aksiyonlara ilişkin sorulara yanıtlar arandı.

 

İyi Giyim’in yaşama entegre edilmesi ele elındı

 DeFacto’nun Sustainable Brands İstanbul ile birlikte gerçekleştirdiği “İyi Hazır Çalıştayı” kapsamında, sektörün farklı kesimlerinden uzmanlar ve akademisyenler “İyi Giyim”in yaşama entegre edilmesi ve Türkiye hazır giyim sektörünün ileri götürülmesi için gereken yenilikçi uygulamalar, denetimler ve stratejik iş birliklerinin gereksinimini konularında görüş belirttiler.

 

Katılımcılar, hazır giyim sektörün gelişimi için eğitimli iş gücünün sektöre kazandırılması, hammadde üreticisinin desteklenmesi, sağlıklı ürün üretimi, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılmasının yanı sıra, STK iş birlikleri geliştirilmesi, şeffaf iletişim ve yönetim anlayışının ortaya koyulması, stratejik tedarikçi politikaları oluşturulması ve bu uygulamaların devlet desteği ve teşviklerle genişletilmesi konularında fikir birliğine vardılar. Çalıştayda ortak akılla elde edilen tüm sonuçlar, Sustainable Brands Platformu tarafından bir rapor halinde yayınlanacak.