Cesur kararlar alabilen CEO’lar Kovid-19 krizini aşacak

Cesur kararlar alabilen CEO’lar Kovid-19 krizini aşacak

Deloitte uzmanları, Kovid-19 krizinin iş dünyasında yarattığı belirsizlik ortamında, beş temel liderlik şeklinin başarılı CEO’ları diğerlerinden ayrıştıracağını açıkladı.

Dünyanın dört bir yanında virüsten etkilenen bölgelerdeki Deloitte liderleri, üst düzey yöneticiler ve ekipleri için, krizin etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek ve şirketleri daha güçlü kılmayı sağlayacak önlemler ile ilgili önerilerini paylaştı.

Deloitte'den yapılan açıklamaya göre, Deloitte uzmanları, Kovid-19 krizinin iş dünyasında yarattığı belirsizlik ortamında, beş temel liderlik şeklinin başarılı CEO’ları diğerlerinden ayrıştıracağını belirtiyor. Açıklamaya göre, bu kriz, doğru yaklaşımla sadece krizin yarattığı hasarı tamir etmeye çalışmak yerine, ilerlemek, daha fazla değer ve olumlu toplumsal etki yaratmak için bir fırsat haline gelebilir.

Açıklamada, şirketlerin salgının farklı aşamalarıyla başa çıkmaya çalıştıkları, salgının etkilerinin coğrafyaya ve sektörlere göre değişiklik gösterdiği vurgulanıyor. Deloitte liderlerinin, Kovid-19 krizini başarılı yönetmek için hazırladığı tavsiyeler arasında beş temel liderlik şekli dikkat çekiyor. Açıklamada yer verilen beş temel vasıf ise şu şekilde:

1. Empati ve mantıkla planlama yapın
Kriz anında en zor görünen engeller en kolay aşılanlar olabilir. Güçlü liderler, çalışanlarının, müşterilerinin yerine kendini koyabilen, empati kurabilen insanlardır. Ancak güçlü liderler aynı zamanda, duygularını kontrol ederek şirketlerinin finansal performansını korumak için işin gerekliliklerine uygun rasyonel kararlar alabilenlerdir.

2. Öncelikleri belirleyin
Güçlü liderler, önceliklerin belirlenmesi konusunda hünerlidirler. Zor şartlar altında fırsatlar yaratırken, kurumlarını krizin etkilerini göğüslemeye hazır hale getirirler.

3. Mükemmel yerine hızlı karar alabilmeyi hedefleyin
Güçlü liderler muhakeme yeteneği ve takdir yetkisini kullanarak, kararlılık ve cesaretle hızlı harekete geçerler. İçinde bulunulan durumu etkin yönetmeye uygun kararlar alırlar.

4. Açık olun
Güçlü liderler, eldeki tüm veriler ve mevcut gerçekler ışığında -bilinmezlikler de dahil- şeffaf kalarak kurumlarının sözcülüğünü üstlenirler. Aynı zamanda çizdikleri inandırıcı gelecek tablosuyla da çalışanlarını azimle devam etmek için motive ederler.

5. Uzun vadeli düşünün
Güçlü liderler, ortaya çıkması muhtemel yeni iş modellerini öngörerek ve yarını tanımlayacak yeniliklere işaret ederek, geleceğe odaklanmaya devam ederler ve vizyonlarını geliştirirler.

Kriz yönetiminde 3 aşamalı süreç
Açıklamada krizlerin şirketler üzerindeki etkilerinin üç aşamada gerçekleştiğini belirten Deloitte liderleri, bu süreçleri mevcut durumun ele alındığı ve sürekliliğin sağlandığı 'karşılık verme', şirketin öğrenme sürecini tamamlayarak güçlendiği 'toparlanma' ve son olarak da şirketin yeni normali için kendini şekillendirdiği 'gelişme' aşamaları olarak tanımlıyor. CEO'lar, söz konusu üç aşamanın hepsini göz önünde bulundurarak ve şirketin kaynaklarını bu üç aşamanın gerekliliklerine göre tahsis ederek hareket etmeliler. Açıklamaya göre, güçlü liderler, mevcut kriz sırasında bu nitelikleri öne çıkararak, krizin etkisini azaltabilir ve kuruluşlarının krizden daha güçlü bir şekilde çıkmasına yardımcı olabilirler.