Boynerin Tan Ailesini susturma istemine mahkemeden ret

YKMnin yüzde 63 hissesini aldığını açıklayan Boyner, şirketin kurucu hissedarı Tan Ailesinin satış sürecine ilişkin basına yaptığı açıklamaları durdurmak amacıyla ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Başvuruyu inceleyen İstanbul Asliye 6ncı Hukuk Mahkemesi Boynerin ihtiyati tedbir talebini reddetti

Boyner Mağazacılık AŞ vekilleri Avukat Gönenç Gürkaynak ve Avukat Ceyda Karaoğlanın 2 Nisanda, İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede, Tan Ailesinin yazılı ve görsel iletişim mecralarına yaptıkları açıklamaların, Boyner Mağazacılık AŞnin ticari itibarına ve ilgili mevzuata uygun gerçekleştirildiği savunulan hisse alım işleminin geçerliliğine saldırı niteliğinde olduğu savunuldu. 26 bin lira manevi tazminat talebinde bulunulan dava dilekçesinde, davalıların benzer beyanlarda bulunmasının önlenmesini, davalıların yazılı görsel ve işitsel iletişim araçları nezdinde yapılan beyanlarının düzeltilmesini talep etmekteyiz ifadesine yer verildi. Başvuruyu inceleyen İstanbul Asliye 62ncı Hukuk Mahkemesi, 4 Nisan tarihli Ön İnceleme Tutanağında, ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildiğini belirtti.Tan Ailesi, Boyner Mağazacılık AŞnin sahibi Cem Boynerin YKMyi satın alma sürecinin, kurucu ortak olarak kendilerinden habersiz gerçekleştiğini belirterek, halen Rekabet Kurulunun incelemesinde bulunan girişime itiraz ederek, marka ve ön alım davası açmıştı. Tan Ailesinin konuya ilişkin açıklamalarını ve bu açıklamaları yayımlayan basın kuruluşlarını yargı yoluyla engelleme girişiminde bulunan Boyner, son olarak Ekonomist Dergisinin 20 Mayıs tarihli nüshasında YKM hissedarlarından Saruhan Tan ve Harun Tanın röportajına yer vermesi üzerine yayına 7 sayfalık ihtarname göndermişti.