Bimeks’in borcu için mutabakata varıldı

Bimeks'in banka ve finans kuruluşları ile yaptığı sözleşme yürürlüğe girdi

Bimeks’in borcu için mutabakata varıldı

Bimeks, 10 Ocak günü borç yapılandırılması ile ilgili olarak finans kuruluşlarıyla mutabakat imzalamıştı. Firma, bankalarla yapılan mutabakat sözleşmelerinin imzalarının dün (30 Mayıs) atılarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Böylece şirketin borçları bilançoda baskı oluşturmayarak kısa vadeden orta ve uzun vadeye yayılmış olduğu belirtildi.

 

Şirketin KAP açıklaması şöyle:

“Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.nin, finansal kuruluşlar nezdindeki finansal borçlarının/yükümlülüklerinin, gönüllü yapılandırma kapsamında uzun vadeli bir plana yayılması maksadıyla bir Mutabakat Zaptı imzalanmış ve 10 Ocak 2017 tarihli bir Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştu.

Bilahare, Mutabakat Zaptı'nda belirlenen prensiplere uygun olarak, banka ve finansal kuruluşlarla yapılan Sözleşme'nin imzaları 30.05.2017 tarihinde tamamlanmış ve Sözleşme yürürlüğe girmiştir.

Buna göre

1. Toplam 266.216.455 TL tutarındaki finansal borç/yükümlülük, 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeye yayılmıştır.

2. Anapara ödemeleri 5 yıl boyunca artan oranda ödenerek Şirketin nakit akışının üzerinde baskı oluşturmayacaktır.

3. Sözleşme için uygulanacak olan faiz oranı TRLIBOR+3 olarak belirlenmiş olup, 2017 ve 2018 yıllarında faiz yıllık % 9 ve % 10 olarak uygulanacak, oluşan faiz farkları takip eden yıllarda ödenecektir.

4. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Şirketin finansal yükümlülükleri bilançoda kısa vadeden orta ve uzun vadeye geçmiş olacaktır.”