Aşıda “Hatırlatma Dozu” çalışan kesimin ne kadar gündeminde?

Aşıda “Hatırlatma Dozu” çalışan kesimin ne kadar gündeminde?

Ipsos Coronavirus Salgını ve Toplum Araştırma  verilerinden derlenen bülten içeriğinde bu hafta; vaka sayılarındaki ​artışlar ve toplumdaki etkisi mercek altına alındı. Bugün çalışan kesimin yüzde kaçı iş yerine giderek ve veya yüzde kaçı salgın ile hayatımıza giren uzaktan çalışma şekli ile işine devam ediyor? İşyerine giderek çalışmak isteyenlerin oranı ne? Uzaktan çalışmak isteyenlerin oranı ne? Uzaktan çalışabilenlerin iş dünyasındaki oranı ne? Çalışanların ne kadarı; salgında yeni dalganın işyerleri için tehdit oluşturduğu görüşünde? Hâlihazırdaki vaka sayılarında görülen değişikliklerin iş gücünü etkileme oranı ne? Toplumun yüzde kaçı aşıda açılan hatırlatma dozunu yaptırma niyetinde? Olumlu ve olumsuz yaklaşanların oranı, aşı olmayan kişilerle aynı iş yerinde çalışma konusunda çalışanlar ne düşünüyor gibi başlıklarda bireylerin ifade, tutum ve davranışları incelenerek güncel tespitler sağlanmıştır.

SALGINDA ARTAN VAKA SAYILARI ŞİRKETLERİN YARISINDA İŞ GÜCÜNÜ ETKİLEMİŞ DURUMDA. Çalışanların %35’işu an yaşanan salgındaki yeni dalganın çalıştıkları işyerlerinde iş gücünü etkilemediğini belirtiyor. Ancak işyerlerin %54’ünde işgücü eksikliği yaşanmaya başlamış ve bu iş gücü eksikliğinden dolayı üretimin olumsuz etkilendiği işyerlerinin oranı da %20.

ÇALIŞANLARIN YARISI AŞIDA HATIRLATMA DOZUNU YAPTIRACAĞINI SÖYLERKEN, DİĞER YARISI YA AŞI OLMAYACAĞINI YA DA AŞI OLUP OLMAYACAĞINDAN EMİN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR. Aşıda açılan hatırlatma dozu konusunda toplumun geneli gibi çalışanların da yarısı aşı yaptırma niyetinde.  Ancak diğer taraftan çalışanların yarısı aşı olma konusuna olumlu yaklaşmıyor. Aşı olmayan kişilerle aynı iş yerinde çalışma konusunda da çalışanların yaklaşık yarısı aynı iş yerinde çalışmak istemezken yakın bir oranda bir kitle çalışabileceğini söylüyor.

SALGININ İŞ YERLERİ ÜZERİNDE TEHLİKE OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI % 65Salgında yaşanan yeni dalganın ve vaka sayılarındaki artış ile birlikte çalışanların 2/3’ü salgının işyerleri için tehdit oluşturduğu görüşünde. Ve her 10 çalışandan 4’ü de önümüzdeki günlerde salgının işleri üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünüyor. 

HER 5 ÇALIŞANDAN BİRİ SALGIN NEDENİYLE UZAKTAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR.  Salgın ile başlaya uzaktan çalışma şekli bugün çalışanların %19’u için devam ediyor. Uzaktan çalışanların yarısına yakını her gün evden çalışırken diğer yarısı haftanın belli günleri iş yerine gidip diğer günlerde uzaktan çalışmakta.

UZAKTAN ÇALIŞMANIN DEVAM EDECEĞİ GÖRÜLÜYOR. 

Şu an uzaktan çalışanların %41’i 3 ay daha uzaktan çalışacağını, %41’i se 4 ay veya daha uzun süre böyle çalışmaya devam edeceklerini düşünüyor. Ve bu şekilde çalışan her 10 çalışandan 6’sı kısmen de olsa iş yerine gitmek istiyor. İşlerine evden çalışmaya devam etmek isteyenlerin oranı ise %35.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu : Geçen haftalarda Covid-19 yok oldu mu yoksa sadece uykuda mı konusunu ele almıştık. Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi önemli bir gündem maddesi. Salgın sadece insan yaşamını tehdit etmiyor, işlerimizi de tehdit ediyor. Her ne kadar aşılar sayesinde başlangıçtaki gibi kapanmalar söz konusu olmasa bile hastalanan çalışanlar nedeni ile iş kayıpları yaşanabiliyor. Salgının iş yeri ve işi için tehlike oluşturduğunu düşünenlerin oranı %55. Ancak salgının önümüzdeki dönemde işine yönelik olumsuz bir etki yaratacağını düşünenlerin oranı çok daha düşük,%41. Yani bugün için bir risk görse bile bunun bir olumsuzluk yaratacağını düşünmeyen bir kesim var. Elbette insanlık olarak çok daha tecrübeliyiz, ne yapmamız gerektiğini çok daha iyi biliyoruz. Çalışma hayatı açısından aşı ve mümkün olan durumlarda uzaktan çalışma uygulamaları işlerin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için önemli. 

Kısmen veya tamamen uzaktan çalışma, salgın ile yaygınlaşan bir uygulama oldu. Elbette uzaktan çalışma işlerin büyük çoğunluğu için mümkün değil. On kişiden yedisi her gün iş yerine gitmeye devam ediyor. Salgın sonrasında tamamen uzaktan çalışmaya devam edenlerin oranı %8. %11’lik bir kesim ise salgından sonra kısmen uzaktan kısmen iş yerinden çalışmaya devam ediyor. Kısmen yada tamamen uzaktan çalışanların %41’i bu durumun daha en az 4 ay devam edeceğini düşünüyorlar. Uzaktan çalışanlar içinde on kişiden altısına yakını kısmen de olsa iş yerine dönmek arzusunda. Artık iş yerine dönmek istemeyip tamamen uzaktan çalışmaya devam etmek isteyenler ise yaklaşık üçte birlik bir kesim. Peki çalışanlar hatırlatma aşılarına nasıl yaklaşıyor? Çalışanların yarısından fazlası hatırlatma dozu yaptırmaya olumlu bakıyor. Bu, salgının daha güçlü seyrettiği dönemler ile benzer bir oran. Toplum geneli de benzer yaklaşıma sahip. İş yerinde aşı olmamış iş arkadaşları ile aynı ortamda çalışmaya karşı olanlar ile bu durumda bir sorun görmeyenlerin oranları birbirine yakın. Bunun nedeni yüksek ihtimalle aşıların verdiği güven ve zamanla konuya dair bilgi seviyesinin artması. Ekonomik krizin tüm Dünya’yı kasıp kavurduğu bir dönemde işlerin kesintisiz ilerlemesi olağanüstü önemli. Gerek şirketlerin, gerekse çalışanların buna çok ihtiyacı olduğu kesin.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Bu dosyada paylaşılan veri ve bulgular Ipsos tarafından gerçekleştirilen KORONAVİRÜS SALGINI ve TOPLUM çalışmasından derlenmiştir.

  • Ipsos Koronavirüs Salgını ve Toplum Çalışması: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır