3M, 2025 yılına yönelik planlarını anlattı

3M tarafından açıklanan “2015 Sürdürülebilirlik Raporu”, son dönemde kaydedilen ilerlemeleri ve önümüzdeki dönem için taahhütleri özetliyor

3M, 2025 yılına yönelik planlarını anlattı

3M, gelecek 10 yıl için şirketin sürdürülebilirlik alanında planladığı ilerlemeleri ve yeni hedeflerini ortaya koyan 2015 Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı.

Rapor, aralarında hammaddeler, su, enerji ve iklim, sağlık ve güvenlik ile eğitim ve kalkınmanın da yer aldığı, sürdürülebilirliğin karşısındaki ciddi global zorluklara odaklanan 3M’in yeni 2025 sürdürülebilirlik hedeflerini vurguluyor. Hedefler, 3M müşterilerinin ve 3M’in faaliyet gösterdiği toplulukların çevresel hedeflerini desteklemeye odaklanan3M’in genişleyen sürdürülebilirlik stratejisini yansıtıyor.

“2025 hedeflerimiz 3M olarak işimizi, gezegenimizi ve her bir yaşamı iyileştirmeye olan taahhüdümüzü yansıtıyor,” diyen Global Sürdürülebilirlikten Sorumlu 3M Başkan Yardımcısı Gayle Schueller, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimiz, birlikte çalıştığımız topluluklar ve paydaşlarıyla işbirliği yapmaya devam ederken, global engellerin azaltılması yönünde daha da fazla ilerleme kaydedebileceğimize inanıyoruz.”

Rapor, 2025yeni hedeflerini hayata geçirmenin yanı sıra, 3M’in kendi 2015 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak yönünde göstermiş olduğu ilerlemeyi de vurguluyor. Olay dolaşılabilen bir tasarıma ve interaktif içeriğe sahip 3M.com/SustainabilityReport adresinden temin edilebilen bu yılın raporu birçok platformda yer alıyor. 3M, 2002 yılından bu yana Global Raporlama Girişimi (GRI) ile uyumlu olarak her yıl bir sürdürülebilirlik raporu yayımlıyor.

 

2015 sürdürülebilirlik raporu önemli noktalar:
• Ethisphere Enstitüsü 3M’i ardı ardına ikinci yıl “Dünyanın En Etik Şirketi” seçti.
• 3M ardı ardına 15 Yıldır Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi olarak belirleniyor.
• 3M 2014’te 80 milyon ABD dolarının üzerinde nakit ve ürün bağışında bulundu.
• 3M bilimi ve teknolojisinin insanların yaşamını nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan ürün ve kişisel hikayeler.
• Sürdürülebilirlikteki mevcut ilerleme:
• 2002 ila 2014 yılları arasında sera gazı salımlarında yüzde 64’lük mutlak azalma sağladı.
• 2010-2015 yılları arasında, yerinde yeniden kullanım ve geri dönüşümü yüzde 40’a yakın oranda artırdı. 2014 yılında kullanılan toplam suyun yüzde 25’ini geri dönüştürdü.
• 3M’in vizyon sahibi 3P programı sayesinde, 1975 yılından bu yana 2 milyon tonun üzerinde hava, su ve atık kirliliğini önledi.
• 3M müşterileri, 2014 yılında, 3M ürün platformlarının kullanımı yoluyla 15 milyon metrik ton CO2 eşdeğeri salımı önledi.