34 ülke ortalamasında %35 iklim değişikliği nedeniyle bulundukları yeri terk etmeyi planlıyor

34 ülke ortalamasında %35  iklim değişikliği nedeniyle bulundukları yeri terk etmeyi planlıyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen global araştırma verilerinden derlenen bu haftaki bülten içeriğinde; küresel iklim değişikliği, toplumlar üzerindeki etkileri, vatandaşların kaygıları, endişeleri ve eylem planlarına yönelik başlıklar izlendi… 34 ülkede Ipsos tarafından Dünya Ekonomik Forumu için gerçekleştirilen araştırmada; bireylerin yaşadıkları bölgede iklim değişikliğinin şimdiye kadar ne kadar şiddetli bir etkisi olduğuna dair ifadeler nasıl? Hali hazırda ciddi etkilendiklerini belirtenlerin oranı ne?  İklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde toplumların yaşadıkları bölgelere ne kadar etkisi olacak? Bütün bu düşünceler içinde bireylerin kaygıları, beklentileri ve planlamalarının ne olduğu, ne yönde bir aksiyon planladıkları gibi birçok başlıkta ifade, tutum ve davranışlar incelenmiştir.

34 ÜLKEDE YAŞAYAN BİREYLER HALİ HAZIRDA YAŞADIKLARI BÖLGELERİ CİDDİ BİÇİMDE ETKİLEDİKLERİNİ BELİRTİYOR… İklim değişiklikleri tüm dünyayı küresel boyuttaki etkileri ile tehdit ediyor. Çağımızın en büyük sorunları içerisinde yer almaya başlayan çevre sorunlarının yıllardır hafife alınması sonucu insanlık artık sorumluluk alıyor olsa da çok endişeli. 34 ülkeden araştırmaya katılanların %56’sı iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgeleri bugün ciddi bir biçimde etkilediğini düşünüyor. Çalışmanın yapıldığı bütün ülkelerde on kişiden yedisi (%71), iklim değişikliğinin önümüzdeki on yıl içinde bölgelerinde ciddi bir etki yaratmasını bekliyor. Üçte biri de  (%35) 25 yıl içinde iklim değişikliği nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını düşünüyor.

Ankete katılanlara yöneltilen “Yaşadığınız bölgede iklim değişikliğinin şimdiye kadar ne kadar ciddi bir etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz?” sorusunu kendi bölgelerinde iklim değişikliğinin etkisinin “çok ciddi” veya “biraz ciddi” olduğunu söyleyerek yanıtlayanlar en az İsveç (%25) ve İrlanda‘da (%38), en çok Meksika (%75) ve Türkiye ile Macaristan’da (%74). Dünya ortalamasıysa yarıdan fazla (%56).

10 YIL İÇİNDE ÇOK CİDDİ BİR ETKİLENME BEKLİYOR… İklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgenizde ne kadar ciddi bir etkisinin olmasını bekliyorsunuz?” sorusuna tüm ülkelerde verilen yanıtların ortalaması Bu beklenti sıralamasında ilk sıralarda Portekiz (%88), Meksika, Macaristan (%86), Türkiye, Şili (%85), Güney Kore, İspanya (%83), İtalya (%81), Fransa ve Romanya (%80) bulunuyor.  Önümüzdeki on yılda şiddetli iklim etkilerine ilişkin beklentilerin en düşük olduğu ülkelerse Malezya (%52), Çin (%55), İsveç, (%56), Tayland (%57) ve Suudi Arabistan (%60).

YAŞADIKLARI YERİ TERK ETME OLASILIĞININ YÜKSEK OLMASI  DİKKAT ÇEKİYOR…  Ankete katılanlara; önümüzdeki 25 yıl içinde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kendiniz ve ailenizin evinizi terk etme olasılığı sorulduğunda her 3 kişiden birinin evini terk etmek zorunda kalacağı görüşü yüksek… 34 ülkede yaşayanların %35, önümüzdeki çeyrek yüzyılda iklim değişikliği nedeniyle kendilerinin veya ailelerinin evlerini terk etme olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi.  İklim değişikliğinin yerinden edilmeyi tetiklediğini düşünen ülkelerin başında Hindistan (%65) bu oranın en düşük olduğu ülke ise İsveç (%17). Malezya (%49), Brezilya (%49), İspanya (%46) ve Güney Afrikada (%45) ankete katılanların neredeyse yarısı,  bu kaygıları paylaşıyor. 

EN ÇOK KADINLAR ENDİŞELİ… Araştırmaya katılan ülkelerde en fazla kadınlar endişeli… Küresel ortalamada erkekler kadınlara nazaran daha düşük bir beklentiye sahip. İklim değişikliği nedeniyle yerinden edilme olasılığına yönelik beklentide yaş gruplarına bakıldığında; yaş gençleştikçe endişe de düşüyor. Küresel ölçekte, 35 yaşın altındakilerin %43’ü ve 35-49 yaş arasındakilerin %37’si, iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki 25 yıl içinde taşınmaları gerekeceğini söylerken 50 ila 74 yaş arasındakilerin sadece %25’i bu endişeleri paylaşıyor.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Dünya genelinde son dönemlerde yaşanan iklim değişiklikleri toplumları etkilerken bireysel anlamda endişeleri de artıyor. Küresel ısınma ve doğa üzerindeki etkisi, çevre güvenliğini tehdit ederken, aynı zamanda insani güvenlik sorununu da ortaya çıkarmıştır. Son dönemde Pakistan’ın yaşamış olduğu sel felaketleri ve birçok farklı bölgede olan diğer örnekler oldukça üzücü… Özellikle iklime bağlı tarım, turizm ve enerji gibi sektörler; emek verimliliği, istihdam gibi ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği gibi insan sağlığını mental olarak da olumsuz yönde etkilenmektedir. Tüm canlıları etkileyen bu doğa durumunun önemini insanlık geç fark etse de bilim adamları çözüm arayışını sürdürüyor. Ülkeler de olabildiğince toplumsal boyutta bu çalışmalar katkı sağlamaya çalışıyor. Ancak kişilere sorulduğunda oldukça küçümsenmeyecek beşte dört çoğunluk önümüzdeki 10 yıl sonrası bu konuda etkiler için kendileri ya da ailelerinin evinden ve bulunduğu yerden ayrılması gerektiği görüşünde… Bölge veya ülke ölçeğinde ortaya çıkan çevre sorunları, önceleri belki az bir çoğunluğun ilgilendiği bir konu olsa da günümüzde bu oran artmıştır.  Bu duruma, doğanın serbest bir mal olduğu ve dolayısıyla da fiyatının olmadığı yönündeki anlayışın yanı sıra teknolojide yaşanan hızlı gelişimin çevre sorunlarının üstesinden geleceği inancının yol açtığını söylemek mümkündür.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Bu dosyada paylaşılan veri ve bulgular Ipsos tarafından gerçekleştirilen Global Advisor raporundan derlenmiştir.

  • Ipsos Global Advisor: 22 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri ​​arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Malezya, Güney Afrika ve Türkiye'de 18-74, Tayland'da 20-74, Tayland'da 21-74 yaşları arasındaki 23.507 yetişkin arasında gerçekleştirilen 34 ülkeyi kapsayan bir Ipsos anketinin bulgularıdır. Ipsos'un Global Advisor çevrimiçi anket platformu aracılığıyla Endonezya'da 74 ve diğer 27 ülkede 16-74. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir.